Za i przeciw tolerancji

Wszyscy wiemy czym jest tolerancja. Niektórzy z nas okazują ją na co dzień, inni nie są uważani za osoby zbyt tolerancyjne. Są też tacy, którzy są tolerancyjni ale wybiórczo. Tak więc tolerancję możemy podzielić na pozytywną i negatywną. Tolerancja negatywna cechuje się tym, że problem sporów jest rozstrzygany przez osoby zainteresowany i mają w tym temacie pełną swobodę. Taki rodzaj tolerancji może przyjąć każdy z nas. Nie trzeba wyrzekać się swoich poglądów, opinii i podejścia do niektórych spraw. Wystarczy jedynie nie narzucać ich innym za pomocą przemocy, a także tolerować odmienne zdanie. W rzeczywistość tolerancja negatywna jest neutralna. Nie mówi co jest prawdziwe a co nie, nie określa ważności różnych poglądów. Większość ludzi tolerancyjnych właśnie cechuje tolerancja negatywna. Objawia się to na przykład w ten sposób, że zwolennicy tego typu tolerancji uważają, że wyznawcy dominujących w państwie poglądów czy też religii, powinni stać na jego czele czy też zajmować inne ważne stanowiska polityczne. Taka postawa może powodować zagrożenia dla mniejszości narodowych. Niestety tak jest w rzeczywistości. Świetnym przykładem może być tutaj właśnie Polska. Wszystkie ważne stanowiska w polityce zajmują katolicy. Jeśli staraliby się o nie wyznawcy innych religii, na pewno nie zostaliby wybrani przez katolickie społeczeństwo. O tolerancji negatywnej można powiedzieć, że jest bardziej użyteczniejsza dla społeczeństwa od nietolerancji, ale nie mówi o tym, że jest od niej wartościowsza. Możemy także wyróżnić tolerancję pozytywną. Taki sposób tolerancji nie wartościuje postaw ani przekonań ludzi. Rodzi się po prostu z szacunku do drugiego człowieka bez względu na jego kolor skóry, wyznanie i poglądy. Dzięki tolerancji pozytywnej buduje się dobre stosunki między całkiem innymi, znacznie różniącymi się od siebie poglądami i postawami. Dzięki tolerancji pozytywnej walczy się z szowinizmem i rasizmem, a także z innymi formami dyskryminacji. Nie pozwala się na głośne szerzenie nietolerancji, a osoby nietolerancyjne są wykluczane z możliwości objęcia wpływowych stanowisk w państwie. Minusem tolerancji pozytywnej, jest możliwość posądzenia o dyskryminację innych jeśli wypowiadamy niektóre swoje poglądy, niekorzystne dla danej grupy społecznej albo osoby. Tak więc każdy rodzaj tolerancji ma swoje za i przeciw. Jednak chyba nie to jest tutaj najważniejsze. Nie ważne jaki rodzaj tolerancji wybierzemy, ale ważne, że dzięki temu mniejszości narodowe, wyznaniowe i ludzie o skrajnie różnych poglądach czy też wyglądzie nie będą się czuli dyskryminowani. Jest to bardzo ważna umiejętność, dzięki której życie w naszym otoczeniu będzie przyjemniejsze. Możemy wypowiadać swoje zdanie, swoje poglądy, możemy mieć inny sposób na życie. Jednak szanujmy i tolerujmy to wszystko u innych ludzi. Oznaki nietolerancji powinny być od razu potępiane i gaszone w zarodku. Wszyscy różnimy się przecież od siebie i zawsze natrafimy na kogoś z kim niekoniecznie musimy się zgadzać. Jednakże tolerancja pozwoli nam zaakceptować te różnice po to, aby nikt nie czuł się przez nas dyskryminowany.