Tolerancja na świecie

Tolerancja jest pojęciem powszechnie znanym, ale nie każdy go rozumie i stosuje. Według słownika oznacza ono cierpliwość i wyrozumiałość dla odmienności. Odmiennością może być inna narodowość, wyznanie, poglądy, sposób ubierania, niepełnosprawność i tym podobne. Wszelkie poglądy, upodobania, obyczaje czy postępowanie mogą być całkowicie odmienne od naszych i nie musimy się z nimi zgadzać. Tolerancja jest właśnie szacunkiem dla ludzi, ich wolności i sposobu życia mimo, iż jest całkowicie odmienny od naszego. Nie znaczy to jednak, że ma nas pozbawiać własnych poglądów i sposobu myślenia. Możemy mieć opinie całkiem odmienne od ogółu a mimo to być osobą tolerancyjną. Mimo iż może nam nie odpowiadać czyjś sposób i poglądy to musimy pamiętać, że każdy ma prawo do własnego zdania i my przecież również oczekujemy od innych tolerancji naszej osoby. Nie mamy prawa osądzać innych ludzi, bo przecież ani kolor skóry, ani wyznanie, orientacja seksualna czy poglądy nie świadczoną o wartości człowieka. Aby wszystkim na świecie żyło się dobrze tolerancja jest niezbędna w codziennym życiu. Jeśli chcemy być tolerancyjni nie możemy się kierować uprzedzeniami i nienawiścią. Skoro my oczekujemy tolerancji od innych dla swojego sposobu życia, swoich celów i zachowań to powinniśmy to samo dać w zamian. Tolerancja na świecie jest dość zróżnicowana. Niektóre kraje prowadzą wojny na tle wyznaniowym. Jest tam zupełny brak tolerancji dla ludzi innego wyznania, mimo iż wszyscy modlimy się do tego samego Boga, tyle że inaczej go nazywamy. Inne kraje szczycą się wysoką tolerancyjnością dla związków homoseksualnych i wolnych poglądów. Przecież nie musimy akceptować i zgadzać się z takim stylem życia ale tolerancja pozwoli nam żyć w zgodzie i pokoju z innymi ludźmi. Ważna jest także tolerancja dla osób niepełnosprawnych. To, że ich ciała nie do końca są takie jak większości nie znaczy, że nie są inteligentnymi, wartościowymi ludźmi. Dla takich osób tolerancja jest niezwykle ważna gdyż pozwala im w miarę normalnie żyć. Tolerancja wybiórcza nie jest tolerancją. Jeśli chcemy być uważani za osoby tolerancyjne nie możemy sobie wybrać komu będziemy ją okazywać. Często spotykaną postawą jest właśnie taka tolerancja nie pełna na przykład „jestem tolerancyjny ale nie toleruję Murzynów”. Jedno zaprzecza drugiemu i tak naprawdę z tolerancją ma niewiele wspólnego. Jest to tylko wybielanie własnej osoby. Tolerancja we współczesnym świecie jest bardzo ważna. Każdy z nas ma inną osobowość i bez tolerancji byłoby naprawdę ciężko żyć. Dzięki niej możemy żyć własnym życiem, wypowiadać swoje zdanie, mieć odmienne poglądy. Gdyby było inaczej każdy bałby się wygłaszać swoje opinie. Jednak gdy wiemy, że jesteśmy akceptowani przez nasze środowisko jest o wiele łatwiej. Może więc nie jest najgorzej z ogólnoświatową tolerancją. Aby było jeszcze lepiej musimy ją wpajać najmłodszym już od najwcześniejszych lat. Kiedy na starcie życia zrozumie się, że bycie tolerancyjnym pozwala na życie w zgodzie ze światem, na pewno łatwiej będzie się wkraczać w dorosłość.