Tolerancja dla osób niepełnosprawnych

Tolerancja dla osób niepełnosprawnych, problem tolerancji w dużym stopniu dotyczy osób niepełnosprawnych. Dlatego nie możemy udawać, że on nie istnieje. W naszym kraju problem niepełnosprawności dotyczy około pięciu milionów osób. Jak pokazują statystyki, ponad połowa z nich swą niepełnosprawność posiadła na skutek wypadku, choroby albo cech wrodzonych. Nie jest więc ona związana z podeszłym wiekiem. Te same badania wykazują, że co dwudziesta osoba od dzieciństwa jest niepełnosprawna. Większość z tych osób porusza się na wózkach inwalidzkich. Niepełnosprawność wiąże się z licznymi przeszkodami w codziennym życiu. To, co dla sprawnych osób jest banalnie proste, niepełnosprawnym może sprawiać wiele problemu. Czynności, które trzeba wykonywać codziennie często są nie lada wyzwaniem. Również takie rzeczy jak wykształcenie, zdobycie pracy, dotarcie do firmy, szkoły, ośrodku zdrowia, urzędu, kina, sklepu itp. wymagają sporo wysiłku, a czasem są zupełnie nie możliwe. Jest to codzienna walka ze swoją niepełnosprawnością. Często osoby niepełnosprawne nie potrafią tolerować siebie. Nie lubią się za to kim są, a szczególnie nie lubią swojego ciała. Dlatego osoba niepełnosprawna musi być odbierana jako człowiek w pełni wartościowy. Mająca swoje marzenia, potrzeby duchowe, a także mogąca ofiarować swojemu otoczeniu bardzo dużo. Tolerancja osób niepełnosprawnych to podstawa i powinna być uczona już w szkole. Osoba niepełnosprawna mimo swej inności jest równa osobie w pełni sprawnej. Chociaż można uznać, że jest bardziej delikatna i wyczulona na wszelkie przejawy dyskryminacji. Tolerancja dla osób niepełnosprawnych jest niezwykle ważna. Dzięki niej mogą się poczuć pełnoprawnymi obywatelami i wartościowymi ludźmi. Natomiast  nie tolerancja niepełnosprawnych może nawet doprowadzić do przypadków depresji i załamania. Mamy więc bardzo duży wpływ na życie osób niepełnosprawnych. Ułatwimy im je jeśli będziemy tolerancyjnie podchodzić do ich inności. Życie osób niepełnosprawnych jest i tak wystarczająco skomplikowane i trudne, dlatego dając im poczucie tolerancji, tym samym zwiększamy ich poczucie bezpieczeństwa. Bycie tolerancyjnym powinno być umiejętnością wrodzoną. Niestety tak nie jest i musimy się jej dopiero uczyć. Jednak jeśli od najmłodszych lat będziemy wpajać dzieciom tolerancję dla inności i odmienności, tym samym ułatwimy im życie. W dzisiejszym świecie tolerancja jest niezwykle potrzebna. Bez niej świat jest gorszy, ludzie nie akceptuj się nawzajem przez co dochodzi do konfliktów, które często doprowadzają nawet do wojen. Taki stan rzeczy będzie trwał dotąd, dopóki nie nauczymy się tolerancji wobec innych. Jeśli sami wymagamy, aby inni akceptowali nasz sposób bycia, poglądy i wyznanie, musimy w zamian zaoferować to samo. Tolerancja mimo iż jest trudna, może dawać wiele satysfakcji. Nie potępiajmy więc ludzi, których sposób na życie znacznie różni się od naszego. Nie odrzucajmy tych, dla których inne wartości są ważne. Nie krytykujmy postępowania innych, mimo iż zachowujemy się inaczej w danej sytuacji. Nie oceniajmy wyglądu, koloru skóry, sposobu mówienia, wyznania. Jak twierdził Wolter „tolerancja jest udziałem ludzkości”, a więc miejmy swój udział w tolerancji.