Dlaczego warto być tolerancyjnym

Dlaczego warto być tolerancyjnym?, tolerancja nie stanowi jedynie wyuczonego frazesu, którym posługują się ludzie, chcący uzyskać określone korzyści. Jednakże, w wielu kręgach jest uważana za narzędzie manipulacji. Tolerancja to pojęcie wybitnie wieloznaczne, oczywiście wiąże się z akceptacją, jednak nie stanowi pojęcia tożsamego. Akceptacja jest bezwarunkową tolerancją, która pozwala na pogodzenie się z losem, a nawet w dalszej perspektywie miłość, albo sympatię dla człowieka o odmiennych poglądach. Tolerancja jest jedynie przyzwoleniem na określone zachowanie. Nie musi oznaczać, iż się z nim zgadzamy, na to, aby człowiek zachowywał się w dany sposób. Wiemy, jedynie, że nie posiadamy realnej siły, która pozwoliłaby na zmianę istniejącego stanu rzeczy. Akceptacja nie wynika z żadnej materialnej potrzeby. Jest wynikiem naszej świadomej decyzji, która musi być skutkową chęci i obaw. Tolerancja wiąże się niezbywalnie z prawami człowieka. Każdy może wyznawać swoje własne zasady i wierzyć w co chce. Najważniejsze, aby nie skrzywdził drugiego człowieka, aby potrafił współistnieć w społeczeństwie. Oczywiście, granice tolerancji nie są z góry ustalone. Każdy ma własny poziom wrażliwości i postępuje w zgodzie z własnym sumieniem. Tolerancja jest pewną świadomą decyzją, może mieć różne pobudki, niekiedy ludzie są tolerancyjni, ponieważ boją się oskarżeń ze strony społeczeństwa. Jeżeli nie tolerujemy danego zachowania, a pod względem prawnym jest ono dozwolone, nie powinniśmy, w żaden sposób działać na szkodę ludzi. Za przykładmogą posłużyć grupy homoseksualne. Niektórzy mogą stwierdzić, iż nie robią oni niczego złego, więc powinni spokojnie żyć w społeczeństwie; inni sądzą, iż szerzą oni degrengoladę i zepsucie moralne. Wszystko zależne jest od sposobu patrzenia oraz od recepcji pewnych zdarzeń. Zanim potępimy dany system zachowań, powinniśmy dokładnie przypatrzeć się systematyce oraz sposobowi funkcjonowania odmiennych grup. Nie możemy wydawać wiążących decyzji, w chwili, kiedy nie jesteśmy przekonani, co dane grupy sobą reprezentują. Tolerancja wiąże się niekiedy z faktem, iż nie chcemy poznać dokładnie systematyki danej grupy i wydajemy osąd na podstawie powszechnego zdania społeczeństwa. Niekiedy, owa generalizacja jest potrzebna, jednakże bardzo często stosujemy zabieg oszczędności poznawczej bez wyraźnego powodu. Oszczędność poznawcza polega na wyłapywaniu pewnych informacji, które utrwalają pewne stereotypy myślowe. Oczywiście, większość społeczeństwa woli się zwolnić z samodzielnego myślenia i wykorzystywać informacje przetworzone przez innych ludzi. Media, telewizja, gazety są bardzo silnym narzędziem, potrafią manipulować ludźmi w dość inteligentny, a zarazem bardzo przewrotny sposób. Każdy ma inne granice tolerancji, każdy też hołduje innym wartościom moralnym. Oznacza to, iż niektórzy ludzie są w stanie zaakceptować niektóre zachowania, natomiast inni nie potrafią tego uczynić. Wszystko jest zależne od naszego sposobu patrzenia. Jeżeli nie jesteśmy w stanie zaakceptować pewnych zachowań, to przynajmniej powinniśmy je przecierpieć. Tolerancja wiąże się z wyrzeczeniami, nie możemy dostawać w życiu wszystkiego co chcemy. Myślę, że po tym artykule już każdy potrafi odpowiedzieć na pytanie: Dlaczego warto być tolerancyjnym?