Kto najczęściej jest nietolerancyjny

Tolerancja jest zjawiskiem, które dotyka całych grup społecznych, społeczeństw, grup narodowościowych i całego świata w ogóle. Ludzie tolerancyjni uważani są za ludzi dobrych, godnych szacunku i wartościowych. Chętnie mówimy zatem o tolerancji, naszych tolerancyjnych zachowaniach a także o tym, jak wiele rodzajów tolerancja mieć może i na ile sposobów można rozwijać ją w sobie. Pojęcie to jest czymś zdawałoby się więcej niż tylko trendem , kolejnym modnym słówkiem, którym określać się chcą ludzie pragnący a wręcz pożądający społecznego prestiżu, awansu w społecznej hierarchii i zyskania w oczach innych przedstawicieli ich własnej grupy a także społeczeństwa w ogóle. Niestety, chociaż tolerancja jest zjawiskiem rozwijającym się każdego dnia i w każdej minucie szerzącym się na całym świecie, nie brakuje również zachowań o całkowicie przeciwstawnym znaczeniu i ideologii. Osoby nietolerancyjne często nie przejmują się tym ,jak mogą być przez resztę społeczeństwa odbierane, co inni mogą o nich pomyśleć a także jakie skutki mają ich nietolerancyjne zachowania. Osób nietolerancyjnych na tle religii, koloru skóry, pochodzenia czy wyglądu zewnętrznego niestety nie brakuje a ich zachowanie może być czymś więcej niż ograniczonym do pojedynczych spojrzeń groźnymi minami i marsowym wyrazem twarzy. Często usłyszeć można o aktach wandalizmu i nietolerancji wobec osób będących imigrantami lub przedstawicieli innych niż katolicki kościołów. Ludzie, którzy te chowania wykazują i aktywnie w nich uczestniczą bardzo często są osobami o niższym wykształceniu, żyjącymi w zgodzie przede wszystkim z mieszkańcami własnej dzielnicy i najbliższej okolicy ich miejsca zamieszkania. Zachowania brutalne i napady o charakterze rabunkowym czy pobicia nie są im obce zaś nietolerancja bierze się z przekazywanej kolejnym pokoleniom fałszywej wiedzy na temat innych ludzi. Młodzież staje się często wręcz indoktrynowana, jednak nie zdaje sobie sprawy z tego, bo musi przede wszystkim słuchać starych, poza tym wybieganie przed szereg lub zadawanie zbędnych pytań i wykazywanie niepożądanych zachowań skończyć się mogą wyrzuceniem z grup z izolacją wśród najbliższego otoczenia co dla osoby całe życie wychowującej się w danym środowisku może okazać się tragiczne w skutkach. Osoby nietolerancyjne wbrew pozorom aktywnie uczestniczą w życiu społecznym. Nie dzieje się to jednak bynajmniej w taki sposób, o jakim myśli przeciętny obywatel wykazujący chociaż krztynę tolerancji w sobie. Nietolerancyjni ludzie chodzą na wybory by nie dopuszczać do wyboru kandydata uznanego przez nich za frajera, wymyślają ideologię otrę miałyby mieć z nimi związek, często niszczą plakaty wyborcze. Jednak prawdziwy pokaz aktywności dają oni podczas wszelkiego rodzaju parad i imprez kulturowych na których pojawiają się i ujawniają na przykład homoseksualiści. Parady równości na całym świecie cieszą się zarówno popularnością i powszechnym zainteresowaniem, jak również wizytami ludzi, którzy atakują uczestników, wdają się z nimi w bójki lub obrzucają ich błotem, wyzwiskami a często również farbą czy zepsutą żywnością. Badania wskazują, że nietolerancyjni są częściej mężczyźni, chociaż kobiety również nie stanowią marginalnego procentu tego zjawiska. Różnią się natomiast tym, że nie tak często afiszują się z tym, przez co nie psują sobie wśród innych opinii na swój własny temat. Wykształcenie w dominującym stopniu jest podstawowe lub niższe od średniego, nieliczne przypadki to ludzie o wyższym wykształceniu. Miejsce zamieszkania również ma znaczenie. Nietolerancyjni są częściej mieszkańcy małych miejscowości, ulokowanych w oddaleniu od głównych miast wojewódzkich. I chociaż maluje się z powyższych opisów obraz tępego wandala, w rzeczywistości na pierwszy rzut oka trudno ocenić kto jest kim, sytuacja natomiast zmienia się często gdy zaczynają mówić.