Tolerancyjność dla innych poglądów

Każdy z nas ma naturalną skłonność do krytykowania innych. Bardzo łatwo to przychodzi, gdyż chętnie dostrzegamy inność w obcych ludziach. Odmienność można okazywać poprzez inny ubiór, różne poglądy, język, odmienną wiarę, poglądy polityczne, czy też kolor skóry. Tak naprawdę każdy z nas jest odmienny na swój sposób. Z tego powodu oczekujemy tolerancji od innych osób wobec nas samych. Chcemy być akceptowani, tolerowani, chcemy mieć prawo do wypowiadania własnego zdania i nie czuć się z tego powodu represjonowani. Jednak nie zawsze tak było. Jeśli cofniemy się w przeszłość zobaczymy, że problem tolerancji był o wiele większy niż obecnie. Represjonowani byli obywatele różnych państw za swe pochodzenie i religię. Nawet dziś w naszym kraju spotykamy się z objawami nietolerancji. Są na nią narażeni szczególnie obcokrajowcy, a także osoby wypowiadające opinie z którymi inni nie do końca się zgadzają. Obecnie zmienia się także styl życia, inaczej wygląda model rodziny, nie każdy marzy o wychowywaniu dzieci wybierając karierę. Takie poglądy na życie są indywidualną sprawą każdego z nas. Jednak osoby żyjące na przykład w wolnych związkach, bez dzieci często nie są akceptowane nawet przez swoich najbliższych. Taki styl życia jest odmienny od poglądów starszego pokolenia. Dla nich najważniejsze jest założenie rodziny zgodnie z wiarą, wzięcie ślubu kościelnego, potem dzieci i życie zgodne z tym czego inni oczekują. Nie liczą się poglądy młodych ludzi, którzy bardziej od zakładania rodziny marzą o niezależności. Bycie singlem stało się nawet modne. Jednak takie poglądy nie są przez wszystkich tolerowane. Świadomość, że nasi najbliżsi nie tolerują naszego postępowania i życia jest dość smutna. Przecież każdy ma prawo do własnych wyborów i postępowania według zasad ważnych dla siebie. Również w czasach wielkich czynów, podróży w kosmos, nieograniczonych możliwości technicznych i technologicznych jesteśmy ograniczeni w sposobie myślenia. Rządzą nami stereotypy, które ciągną się z jakże odległych nam czasów. Często musimy walczyć o swoje przekonania nawet z własną rodziną. Dużo musimy się jeszcze nauczyć ,aby móc powiedzieć o sobie, że jesteśmy tolerancyjni. To, że tolerujemy inne narodowości i wyznania jeszcze o niczym nie świadczy, skoro nie potrafimy zaakceptować poglądów i sposobu na życie najbliższych nam osób. Niektórzy powiedzą, że taki stan rzeczy jest przyczyną zacofania Polski. Jednak tu chyba nie do końca chodzi o zacofanie tylko o brak chęci do tolerowania innych zachowań niż są nam powszechnie znane. Przed nami jeszcze długa droga to osiągnięcia pełnej tolerancji dla poglądów innych ludzi. Jest to trudna droga, gdyż wymaga nieco poświęcenia. Tolerancji jednak można się nauczyć, można ją wpajać już od najmłodszych lat. Dzięki niej możliwa jest odmienność, a istnienie odmienności powoduje, że tolerancja w dzisiejszych czasach jest niezbędna. Walczmy więc z wszelkimi przejawami nietolerancji. Od nas zależy jak będzie wyglądał świat w którym będą żyć nasze dzieci. Możemy podarować im start w tolerancyjny świat.