Tolerancja dawniej i dziś

Dawniej tolerancja dotyczyła między innymi czarownic, które za swoje czary były palone na stosie. Wówczas mówiło się w wioskach o nietolerancji wobec nich. Dzisiaj nie ma czarownic, a problem nietolerancji wciąż pozostaje ten sam. W dzisiejszych czasach coraz częściej w mediach pojawia się słowo tolerancja, równie często słyszy się o nietolerancji. Tolerancja jest czasami mylona z pojęciem akceptacji. Bo o ile możemy, a czasem nawet musimy akceptować pewne normy, nie oznacza to, że musimy je tolerować. Czasem prawo narzuca nam odgórnie pewne reguły, które społeczeństwo musi przyjąć, czyli zaakceptować. Wyrażając jednak opinię na dany temat, niekoniecznie musimy się z tymi regułami zgadzać, zatem nie musimy ich tolerować.Powszechnie istnieją dwa rodzaje tolerancji. Tolerancję możemy określić jako negatywną oraz pozytywną. Za tolerancję pozytywną uważa się dopuszczanie wszystkiego, nawet tego, z czym się nie zgadzamy. Ponadto wyróżniamy tolerancję wobec ludzi – a zatem tolerowanie ich wyglądu zewnętrznego, cech charakteru, jaki i tolerancję wobec poglądów – czyli opinii innych ludzi na różne tematy.Poruszając temat tolerancji, nasuwa się pytanie, czy Polska jest krajem tolerancyjnym. Mogło by się wydawać, że Polska jest krajem nawet bardzo tolerancyjnym, szczególnie w ostatniej porze wiele się mówi o tolerancji na tle religijnym czy też seksualnym. Poprzez modne ostatnio bezstresowe wychowywanie dzieci rodzice tolerują zachowania dzieci, nawet te, które zasługują na naganę. Jednak polskie społeczeństwo, szczególnie jego bardziej sędziwa część wciąż jest wpatrzona w normy dawnych lat i z trudem akceptuje, toleruje i dopuszcza wszelkie nowości. Mogłoby się zatem wydawać, że współczesna młodzież jest tolerancyjna. Czy to prawda? Mają miejsce różne parady równości, na billboardach widnieją hasła typu: Wszyscy są równi, każdy żyje jak chce. Każdy pokazuje jak bardzo jest tolerancyjny, ale w głębi serca na pewno też nie zgadza się w wieloma poglądami. Wciąż dosyć kontrowersyjnym sprawami są między innymi kara śmierci, sex przedmałżeński, aborcja jak i eutanazja. Te oraz wiele innych budzą mieszane uczucia wśród ludzi. Niektórzy pod naciskiem większości deklarują, że potrafią to zaakceptować. Ale jak już zostało wspomniane na początku tego artykułu, akceptacja a tolerancja to dwie różne sprawy. Wracając do sprawy tolerancji w Polsce – Polska uchodzi za kraj chrześcijański, ponad dziewięćdziesiąt procent Polaków to katolicy. Fakt ten wymaga od nas tolerancji, jednak czy należy tolerować ślepo wszystko? Nawet to co jest sprzeczne z głosem Kościoła?Zapewne nie, każdy z nas powinien dopuszczać tylko to, co jest zgodne z jego sumieniem. Na szczęście w Polsce nie było nigdy wojen na tle religijnym, nie ma też dyskryminacji obcokrajowców. Niezależnie od koloru skóry czy wyznania, każdy człowiek może czuć się w naszym kraju swobodnie. Naturalnie, nie we wszystkim trzeba się zgadzać i nie wszystko trzeba tolerować, ale nie wolno popadać także w drugą skrajność – jeśli nie tolerujemy, wyraźmy swoje zdanie kulturalnie, bez większych emocji. Nie dajmy się ponieść emocjom, bo takie wybuchy gniewu prawdopodobnie nie będą tolerowane przez nikogo.