Kto powinien uczyć tolerancji

Z racji tego, iż tolerancja jest niezbędnym elementem w życiu zarówno jednostki jak i całego społeczeństwa powinno się jej uczyć już od wczesnych lat. Dużą rolę odgrywają tutaj rodzice, którzy uczą dzieci wartości, którymi powinny się kierować w codziennym życiu. To rodzice powinni jako pierwsi pokazać, iż ludzie mogą mieć odmienne poglądy religijne i różne pochodzenie. Od najmłodszych lat dzieci powinno uświadamiać się, iż nie ma ludzi lepszych i gorszych. Najlepiej byłoby gdyby dzieci już w piaskownicy miały kontakt z dziećmi różniącymi się od nich pod różnymi względami. Następnymi osobami, którzy odgrywają istotną rolę w rozpowszechnianiu tolerancji są nauczyciele. To oni powinni dzieciom tłumaczyć, iż nie wolno wybierać sobie za przyjaciół dzieci jedynie z lepszych rodzin, tych co mają lepsze ubrania czy zabawki. Powinno się także zawsze podkreślać, iż pochodzenie i kolor skóry nie mają żadnego związku z osobowością człowieka. Każdy człowiek jest inny i aby móc go ocenić należy go najpierw lepiej poznać a nie skreślać już na starcie. Nauczyciele z racji tego, iż tak ważna jest ich rola w uczeniu tolerancji nie powinni przymykać oczu na zachowania dzieci, które mogłyby w jakikolwiek dyskryminować ich rówieśników. Od najmłodszych lat dzieciom należy tłumaczyć, iż nie ważne są ubrania czy pieniądze i należy mieć przyjaciół w różnych kręgach. Jeżeli rodzice i nauczyciele nauczą dzieci tych podstawowych wartości już w pierwszych latach mogą mieć niemal pewność, iż takie dzieci wyrosną na osoby wartościowe i szanowane. Zawsze bowiem to działa w dwie strony. Jeżeli my szanujemy innych, oni szanują także nas. Dzieci trzeba również uwrażliwiać na choroby i wypadki losowe innych. Należy je nauczyć, iż w takich wypadkach okazywać należy współczucie i pomoc a nie wyśmiewać się z ludzkich nieszczęść. Każdy człowiek, nawet bardzo chory ma takie samo prawo do życia i wolności jak każdy inny człowiek. Nie należy zatem w żaden sposób tego ograniczać. O tolerancji także często mówi się w mediach. Dzieje się tak dlatego, iż wciąż istnieje w społeczeństwie duży problem związany z tą kwestią. Ludzie mimo wszelkich nawoływań wciąż nie okazują wystarczającego szacunku dla innych. Wynika to z faktu, iż ludzie stanowiący większość czują się po prostu lepsi i za wszelką cenę pragną okazywać swoją wyższość. Do niczego dobrego jednak to nie prowadzi. Osoby, które nie szanują innych powinny liczyć się z tym, iż także nie będą szanowane przez swoje otoczenie.  Sztuka tolerancji jest bardzo ważna dla każdego człowieka i całego społeczeństwa. W miarę możliwości dlatego należy jej uczyć w miejscach, w których jeszcze nie do końca została wykształcona świadomość. Dzieci to najlepsi odbiorcy, gdyż przyjmują oni wartości przekazane im przez rodziców, nie maja dużego obeznania w świecie i łatwiej je nakierować na drogę dobra. Jednak poza nauczycielami i rodzicami przekaz w mediach czy poprzez strony internetowe także jest niezwykle ważny bowiem zawsze istnieje szansa, iż naprowadzi się choćby pojedyncze jednostki na lepszą drogę.