Tolerancja wobec obcokrajowców

Niemalże 95% naszego społeczeństwa to Polacy. Mało wśród nas obcokrajowców, z którymi moglibyśmy się na co dzień spotykać. Dlatego uważamy się za naród tolerancyjny, jednak tak naprawdę nie wiemy jak będziemy się zachowywać gdy do naszego kraju przybędzie coraz więcej obcokrajowców. W Polsce wiele firm posiada kapitał zagraniczny. Z tego też względu wśród pracowników pojawiają się obcokrajowcy na przykład włosi. Jak wykazały badania nie mamy problemu z tolerowaniem obcokrajowców jeśli zajmują stanowisko niższe od naszego lub na tym samym poziomie. Gorzej jest w sytuacji, gdy obcokrajowiec jest naszym przełożonym, albo szefem firmy. Tolerancja takiej sytuacji jest trudna głównie dla osób starszych. Osoby młode i dobrze wykształcone raczej nie mają z tym problemu. Jednak tolerancji w pracy musimy się jeszcze uczyć. Stosunek do obcokrajowców uzależniony jest od wieku a przyczyną tego są głównie stereotypy. Najbardziej tolerancyjne są osoby w wieku 18-24 lata. Dla nich obcokrajowiec może być zarówno kolegą, przełożonym, szefem, nie ma to większego znaczenia gdyż taka sytuacja jest ogólnie tolerowana. Dla osób powyżej tego przedziału tolerancja obcokrajowców jest trudna. O większej tolerancji przekonują także osoby lepiej wykształcone, czyli posiadające wykształcenie wyższe. Osoby z wykształceniem podstawowym, gimnazjalnym, czy też zasadniczym zawodowym nie mogą poszczycić się wysokim poziomem tolerancji wobec obcokrajowców. Możemy to zaobserwować na przykładzie mniejszości narodowych w Polsce. Od zawsze spotykamy się z oznakami nietolerancji na przykład wobec Żydów i Romów. Postęp tolerancji w tym zakresie chyba stanął w miejscu. Nie tolerujemy zazwyczaj tego, czego się boimy, czego nie znamy, tego co wydaje nam się obce. Kierujemy się stereotypowym myśleniem i nawet nie próbujemy zmieniać swojej mentalności. Jednak teraz kiedy nie ma bariery granic, możemy mieć coraz większa styczność z obcokrajowcami przyjeżdżającymi do Polski. Dla nich życie w obcym kraju też zapewne nie jest łatwe. Oczekują więc jedynie tolerancji z naszej strony. Spróbujmy postawić się na ich miejscu, gdybyśmy to my musieli wyjechać do innego państwa na przykład za pracą. Również pragnęlibyśmy być tolerowani, a nie oceniani pochopnie. Chociaż wobec Polaków również istnieją stereotypy na przykład, że wszyscy Polacy to pijaki. Musimy walczyć z takimi nieprawdziwymi poglądami i zaprezentować się jako naród tolerancyjny i otwarty na cudzoziemców. Taka postawa wróci nam się z nawiązką. Tolerancja jest bowiem czymś powszechnym w krajach najlepiej rozwiniętych. Owszem, wszędzie dochodzi do przejawów rasizmu, szowinizmu i tym podobnych zjawisk, jednak są one na różną skalę. Warto sprawić, aby Polska była naprawdę postrzegana za kraj tolerancyjny, tak jak to było kilka wieków temu. Będziemy wówczas całkiem inaczej postrzegani przez obcokrajowców. Chętnie będą odwiedzać nasz kraj i chętnie przyjmą nas, kiedy my postanowimy wybrać się w dalszą podróż. Tolerancja musi mieć skalę światową. Jeśli nie zaczniemy być tolerancyjni wobec siebie nawzajem sprawimy, że nasze życie stanie się nie do zniesienia.