Tolerancji w społeczeństwie

Tolerancja jest to postawa społeczna człowieka, która akceptuje i szanuje zachowania oraz poglądy innych ludzi.  Szacunek ten niekoniecznie musi się przejawiać naszym udziałem w czymś co jest sprzeczne z naszymi zasadami, wystarczy tylko akceptacja i brak krytyki wobec odmienności. Tolerancja jest problemem i zagadnieniem rozważanym na wielką skalę, gdyż dotyka każdego człowieka, każdego narodu. Głównie problem ten dotyczy osób odmiennych pod względem religii czy należności do mniejszości etnicznych w danym kraju.  Wyróżnić możemy dwa rodzaje tolerancji: Tolerancję pozytywną , która oparta jest na założeniach postmodernizmu i polega na uznaniu innych form zachowań i poglądów jako równoważnych z tymi ogólnie przyjętymi. Argumentem apelującym za przyjęciem tej postawy ma być fakt, iż tak naprawdę nie została udowodniona żadna prawda i nikt nie może być pewien, które z zachowań czy poglądów są dopuszczalne i najbardziej pożądane.  Drugi typ to tolerancja negatywna przejawiająca się brakiem działań w przypadku zachowań i postaw innych ludzi mimo, iż uznajemy je za niewłaściwe i niemoralne. Motywami przemawiającymi za przyjęciem postawy tego typu tolerancji  są obojętność w stosunku do tego co myślą i czynią inni oraz chęć harmonijnego współżycia z innymi ludźmi, które mogłaby zaburzyć nadmierna ingerencja w ich poglądy czy postawy. Bariera kulturowa, to główny problem w małych miejscowościach. Jeśli chodzi o tolerancje miedzy ludźmi ze względu na wierzenia, muzykę czy przynależność do subkultury to jest temat rzeka, który nie jeden kulturoznawca czy animator kultury starał się rozwikłać. Skupmy się bardziej na tolerancji subkultur, w małych miastach jest to bardzo charakterystyczny rodzaj kulturowych społeczności. Ludzie ubierający się podobnie, mówiący w ustalonym slangu czy słuchający podobnej muzyki. Czasami ich tolerancja jest chowana w buty po przez ignorantów i osoby a nieco zaniżonym światopoglądzie, oraz osobach, których wszystko drażni:, „Po co on założył takie okulary, przeciecz wygląda jak debil”. Największym problemem ignorantów jest to, że nie mogą przeżyć, iż dokoła są inni ludzi niż oni, z innymi poglądami oraz zapatrywaniem się na przyszłość. Szukając odpowiedzi na temat tej bariery można, udać się do źródła i sprawdzić co taka grupa społeczna na prawdę sobą reprezentuje. Subkultura każda ma swoje prawa i rzadko się zdarza że dwie subkultury się ze sobą dogadują. Zazwyczaj może dojść do dyfuzji kulturowej gdzie dwie subkultury coś od siebie zapożyczą i przyjmą to jako element własnej kultury, taki stan rzeczy miał miejsce w przypadku kultury hip-hop, gdzie graffiti zostało zapożyczone od artystów dawnych czasów którzy nie mieli pieniędzy na sztalugi płótno i farby, a malowali wyłącznie na murach żeby wyrazić swój sprzeciw. Tolerancja obecnie jest jednak pojęciem mało znaczącym dla wielu osób, każdy stara się spogląda na siebie , a nie na innych, brak tolerancji nie zawsze jednaka oznacza nienawiści w stosunku do drugiego człowiek, jest raczej przejawem odmiennych poglądów i zachować w danej sytuacji.