Tolerancja w XXI wieku

Wydawać by się mogło, że świat dwudziestego pierwszego wieku będzie światem tolerancyjnych ludzi, bez uprzedzeń i pełnych szacunku dla drugiego człowieka. Postęp techniczny i technologiczny jest ogromny. Rozwinęła się informatyka i dziedziny jej pokrewne. Jednak cóż z tego, skoro nie możemy tego samego powiedzieć o rozwoju emocjonalnym człowieka, który nadal jest na tym samym poziomie. Tolerancja wcale nie jest rzeczą prostą. Wymaga nieco poświęcenia, akceptacji poglądów z którymi się nie zgadzamy, tolerancji dla odmienności wyglądu, zachowania i kultury. Łatwiej jest nam tolerować na przykład inny wygląd niż inną religię. Spowodowane to jest tym, że każdy jest przekonany o prawdziwości tylko swojej religii. Wierzymy, że tylko „nasz” Bóg jest tym jedynym i nie tolerujemy innych wyznawców. Mamy problemy z akceptacją Żydów czy też Muzułmanów. I tak było i jest od wieków. Ludzkość nauczyła się wykonywać loty na księżyc, ale nie nauczyła się przez te wszystkie wieki tolerancji dla innych wierzeń. Nadal trwają wojny z powodu nietolerancji innych wyznań, czy też poglądów politycznych. W świecie dwudziestego pierwszego wieku ludzie nie potrafią zapobiec wojną, nie potrafią być tolerancyjni dla innych ludzi chociaż sami wymagają tolerancyjności wobec siebie. Jednak tolerancja to nie tylko wymiar na skalę światową. Ważniejsza jest tolerancja w najbliższym otoczeniu, wśród rodziny i przyjaciół. Ważne abyśmy mieli świadomość, że każdy z nas ma prawo do wolności wyznania, słowa, wypowiadania poglądów i odmiennych przekonań. Kiedy każdy z nas byłby tolerancyjny, świat na pewno byłby lepszy, nie byłoby wojen, uprzedzeń szczególnie na tle rasowym i wyznaniowym. Trzeba więc sobie uświadomić, że mimo iż jesteśmy zaledwie niewielką istotą w wielkim świecie również możemy mieć na niego wpływ. Wystarczy, że będziemy wykazywać tolerancję dla naszego otoczenia. Będziemy szanować zdanie innych, poglądy, styl ubierana się. Od takich prostych rzeczy możemy zacząć i tą naszą tolerancję przekazywać innym. Jeśli my będziemy tolerancyjni dla najbliższych, przyjaciół, sąsiadów to oni będą się tak samo zachowywać wobec nas. Możemy mieć więc poniekąd jakiś wpływ na rozwój tolerancji. Możemy choć trochę sprawić, że życie w naszym otoczeniu będzie lepsze i przyjemniejsze szczególnie dla tych osób, które należą do mniejszości narodowych czy też wyznaniowych. Jeśli nie będziemy przechodzić obojętnie obok osób wykazujących się nietolerancją przyczynimy się do prześladowań, może nie bezpośrednie, ale właśnie poprzez pobłażanie takim zachowaniom. Żyjąc w dwudziestym pierwszym wieku musimy się starać o to, aby świat był lepszy. Na pewno zapewni nam to większa tolerancja dla wszystkiego, co wydaje nam się odmienne. Jeśli coś jest inne nie znaczy, że jest gorsze. Właśnie to zróżnicowanie, to, że każdy jest indywidualną osobowością, ze swymi poglądami, zainteresowaniami i stylem życia sprawia, że świat jest ciekawszy i warto go poznawać. Tolerancja jest więc bardzo przyszłościowa i może wiele zdziałać. Bądźmy więc tolerancyjni wobec innych.