Założenie rodziny

W dzisiejszych czasach, w dobie kryzysu coraz mniej młodych osób decyduje się na zawarcie związku małżeńskiego, a co za tym idzie na założenie rodziny. Młodzi ludzie dzisiaj stawiają zdecydowanie bardziej na edukację, karierę zawodową aniżeli na zakładanie rodziny. Owszem, pozostają w stosunkach partnerskich, ale statystyki pokazują, że są to jednak nieformalne związki. Zazwyczaj pary wynajmują wspólnie mieszkanie i żyją razem nawet bez ślubu cywilnego, czemu oczywiście Kościół mówi zdecydowane – nie! Jeśli przyjrzymy się bliżej z kolei kwestii wydawania na świat potomstwa, zauważymy, że w naszym kraju – choć nie tylko, wciąż utrzymuje się zjawisko niżu demograficznego, a co za tym idzie mamy poprzez to do czynienia ze starzejącym się społeczeństwem.

Rzeczą oczywistą jest, że jeśli dwoje młodych ludzi zdecyduje się na potomstwo, wiązać się to będzie z wieloma wyrzeczeniami, rezygnacją z pracy, z poświęceniem zdecydowanie mniejszej ilości czasu sobie. Przecież nie ulega wątpliwości, że ludzie są z natury egoistami, a poświęcenie największej uwagi maluchowi powoduje, że mamy mniej czasu dla siebie, co wśród wielu budzi niechęć do dzieci. Warto jednak spojrzeć na tą kwestię z innej strony, mianowicie, czy jeśli powołamy na świat potomstwo będąc w wieku średnim, będziemy mieli na tyle siły, aby biegać za nim, bawić się z dzieciakiem i nawiązać dobry kontakt z maleństwem? Nie bądźcie egoistami! Spójrzcie na dobro Waszego maleństwa, a nie tylko na samych siebie. Wasza pociecha także chciałaby mieć młodych, w kwiecie wieku rodziców.