Fundament

Fundament jest częścią budynku położonym najniżej. Zabezpiecza on przed osiadaniem ścian oraz podtrzymuje konstrukcję budynku rozkładając obciążenie na grunt. Zwykle składa się z ławy fundamentowej, na którą stawia się ściany oraz resztę elementów, a jego konstrukcja opiera się na prawie budowlanym i przepisach bhp. Pierwszym krokiem do powstania fundamentów jest wykop. Jego wymiary określa geodeta. Budując fundament należy wziąć pod uwagę przemarzanie gruntu, jest to punkt wyjściowy ponieważ woda, która zamarza pęcznieje i podnosi elementy na nim stojące. Wykopywanie ziemi najlepiej wykonać przy użyciu małej koparki. Następnym krokiem jest deskowanie, które jest konieczne tylko w przypadku niespoistego gruntu, w przeciwnym przypadku wystarczy jedynie wyłożenie folią. Jeżeli przebrnęliśmy już przez najgorsze pozostaje jedynie zbrojenie i zalanie betonem. Wcześniej należy zbudować ściany fundamentowe zapobiegające przed rozlaniem cementu, na samym końcu dokonujemy izolacji fundamentów.