Wspaniałe przedszkolne zabawy

Dzieci idące do przedszkola są zagubione i bezradne. Jednak już po kilku tygodniach staja się naprawdę rewelacyjnie szczęśliwymi maluszkami. Przede wszystkim dlatego, że uwielbiają zabawę z rówieśnikami, a ponadto kochają przedszkolne gry i naukę poprzez zabawę. Bardzo pozytywnym zjawiskiem są przedszkola integracyjne. Dzięki ich istnieniu, maluszki mogą doskonale zaistnieć w rzeczywistości przedszkolnej na równej płaszczyźnie z dziećmi chorymi. Najczęściej grupy mieszane przyjmują do siebie dzieci z lekkim porażeniem mózgowym, z niedowładem kończyn, z zespołem downa o lekkim przebiegu. Dzięki obecności zdrowych kolegów, chore maluchy o wiele lepiej i sprawniej zaczynają sobie radzić z rzeczywistością. Pragną one dorównywać zdrowym kolegom i uczą się tego, że mają takie samo prawo do szczęścia, radości i normalnego funkcjonowania, jak ich zdrowi koledzy. Natomiast zdrowe maluszki, na co dzień obcując z tymi słabszymi, uczą się ogromnej empatii. Ponadto przyzwyczajają się doskonale do tego, że na świecie są nie tylko zdrowi ludzie, lecz także właśnie chorzy, którzy są mimo swojego upośledzenia takimi samymi ludźmi i należy im się taki sam szacunek i troska. Wspaniałe jest to, że dzieci obcujące z tymi upośledzonymi, czy sparaliżowanymi, w przyszłym dorosłym życiu nigdy nie będą zażenowani obecnością w ich towarzystwie osoby nie do końca sprawnej, ponieważ będą ją traktowały tak samo naturalnie i swobodnie jak wszystkie inne w około siebie. Jest to naprawdę bezcenne zjawisko.