Ucząc dziecko wrażliwości na innych

Każde dziecko jest jak białą karta i każdego maluszka można naprawdę bardzo indywidualnie ukształtować jeśli tylko tego właśnie się chce. Dosłownie idealne i niezastąpione do uświadamiania dzieciom, że inny nie znaczy gorszy są przedszkola integracyjne, które świętują szczyty swojej popularności. W każdym przedszkolu tego typu grupy wiekowe dzieci są oczywiście zachowane, jednak w każdej grupie wiekowej, można spotkać jedno, dwoje, lub czasem troje maluszków upośledzonych, lub sparaliżowanych, albo dotkniętych jeszcze inną trwałą chorobą ograniczającą ich swobodne funkcjonowanie. Dzięki przedszkolom integracyjnym i możliwości do ich uczęszczania każde dziecko ma możliwość brania aktywnego udziału w zajęciach prowadzonych normalnym torem i dzięki temu będą się musieli automatycznie dostosować do tempa rozwoju, co będzie dla nich doskonałym doświadczenie. Tak samo jest ze zdrowymi dziećmi, które stają się momentalnie bardziej odpowiedzialne i po prostu szczęśliwe. We wszystkich przedszkolach integracyjnych najczęściej grupy mieszane przyjmują do siebie dzieci z lekkim porażeniem mózgowym, z niedowładem kończyn, z zespołem downa o lekkim przebiegu, tak aby nie zakłócać funkcjonowania innych dzieci. W każdym przypadku tak samo dzięki obecności zdrowych kolegów, chore maluchy o wiele lepiej i sprawniej zaczynają sobie radzić z rzeczywistością ponieważ zależy im na sprawnym funkcjonowaniu przy innych dzieciach. Po prostu pragną one dorównywać zdrowym kolegom i uczą się tego, że mają takie samo prawo do szczęścia, radości i normalnego funkcjonowania, jak ich zdrowi koledzy co bardzo wpływa na ich samoocenę.