Tolerancja wyznaniowa

Na świecie, jak wszyscy wiemy możemy spotkać bardzo wiele najróżniejszych religii. Katolicyzm, protensancyzm, prawosławie, buuddyzm, islam, judaizm i wiele innych religii. Mimo to, wciąż powstają nowe. Gdyby nie tolerancja religijna i szacunek dla innych ludzi mogłoby być ciężko. Każda religia jest ważna dla swoich wyznawców. Można się kłócić, która religia jest jedyna i prawdziwa, jednak nikt z nas nie ma prawa tego oceniać. Tak więc tolerancja religijna jest to tolerowanie innych wyznań i zgoda na wyznawanie dowolnej religii wybranej przez indywidualną osobę. Tolerancję wyznaniową powinno zapewnić państwo. W Polsce podstawowym dokumentem mówiącym o tolerancji wyznaniowej była konfederacja warszawska z 1573 roku. Dzięki niej nasz kraj nazywany był „państwem bez stosów”, ponieważ w innych państwach prześladowania religijne były na porządku dziennym. Życie obok siebie wyznawców różnych religii w państwach rozwiniętych nie jest obecnie niczym niezwykłym. Jednak mimo postępu w każdej dziedzinie niektórzy z nas mają nadal problemy z tolerancją wyznaniową. W Polsce dotyczy to przede wszystkim mniejszości Żydowskich. Niektórzy mieszkańcy naszego kraju mają spore problemy z tolerancją wyznawców tejże religii. Dlatego od najmłodszych lat trzeba naszym pociechą wpajać tolerancje dla każdej odmienności. Pamiętajmy jednak, że tolerancja nie oznacza akceptacji. Możemy mieć inne zdanie, inne poglądy, ale tolerować jednocześnie zdanie i poglądy innych. Religia zajmuje dość szczególne miejsce w życiu każdego człowieka i każdy pragnie aby z tego tytułu był szanowany i tolerowany. Prześladowane religijne nie są wcale przyjemne, a jak wiemy w niektórych krajach na tym tle toczyły się i nadal toczą wojny. Mimo iż na co dzień nie spotykamy się z prześladowaniami z powodu naszego wyznania, wiemy, że gdzieś w innych krajach ono niestety istnieje. Dane z 2002 roku mówią o tym, że ponad dwieście tysięcy chrześcijan na całym świecie jest prześladowanych z powodu swojego wyznania. W skutek nietolerancji wyznaniowej i prześladowań zmarło 938 chrześcijan, 629 zostało rannych, a wielu także uwięzionych. Brzmi to dość niewiarygodnie jak na dwudziesty pierwszy wiek. Chrześcijanie są prześladowani głównie w Białorusi i Rumunii, czyli w krajach europejskich. Tolerancja religijna na niskim poziomie jest także w Wietnamie, Chinach, Korei Północnej, Iraku, na Kubie, w Pakistanie. W tych krajach prześladowani są głównie wyznawcy chrześcijaństwa. Tolerancja wyznaniowa jest ważnym elementem w każdym państwie. Dzięki niej możemy powiedzieć, że panuje pokój. Kiedy zabraknie tego typu tolerancji prześladowania wyznawców innych religii nasilają się i prowadzi to zawsze do aktów przemocy. Tolerancja wyznaniowa jest więc bardzo ważna i każde państwo powinno mieć na ten temat stworzony dokument, zabraniający prześladowań religijnych. Najwięcej jednak zależy od nas samych. Trzeba pamiętać, że kiedy my będziemy tolerancyjni wobec innych, inni będą tolerancyjni wobec naszej osoby. W takim państwie, gdzie jego mieszkańcy powszechnie tolerują swoje wyznanie żyje się o wiele lepiej.