Tolerancja wśród Polaków

Polacy uważają się za naród tolerancyjny. Owszem, większość z nas jest tolerancyjna dla wyznawców innych religii, innego koloru skóry. Jednak mamy problem z tolerowaniem innych poglądów, innego stylu życia. Pod tym względem Polacy nie są raczej tolerancyjni. Nie tolerujemy słuchaczy Radia Maryja, chociaż nikomu nie szkodzą, a jedynie mają swoje poglądy na pewne sprawy. Nie tolerujemy osób żyjących w wolnych związkach, bo nie jest to zgodne z naszą wiarą. Nie tolerujemy singli, chociaż to jest właśnie ich sposób na życie. Można by tak długo wymieniać i oczywiście nie można uogólniać, gdyż nie wszyscy należą do grona nietolerancyjnych osób. Trzeba jednak przyznać, że pewna część ma z tym problem. Porównując z innymi krajami Polska ma troszkę niższy poziom tolerancji dla tego typu zachowań. Problem z tolerancją odmiennych poglądów i stylu życia ma głównie starsze pokolenie. Młodzi ludzie wychowani na świadomych obywateli, sami decydują o tym co jest dla nich najlepsze. Ich poglądy nie są zapuszkowane, ale jednocześnie są tolerancyjni wobec poglądów zupełnie odmiennych. Natomiast jeśli chodzi o tolerancje dla innych narodowości i wyznań to większy problem mają z nią ludzie młodzi. Przykładem może być często występujący rasizm, brak tolerancji na przykład dla żyjących w naszym kraju Żydów i Romów. Te grupy są mniejszością narodową, ale na równi z nami mają prawo do wolności, swobody poglądów i myśli, a także wyznania. Tolerancja nie jest popieraniem odmienności ale jej akceptacją. Nie musimy się z czymś, lub kimś zgadzać, wystarczy jedynie abyśmy tolerowali jego sposób na życie. Tolerancja jest trudną sztuką. Wymaga zrozumienia dla innych ludzi. Jednak jest niezmiernie ważna dla budowania życia w pokoju. Większość wojen swój początek ma właśnie w braku tolerancji. Gdyby nie to, świat miałby szansę być wspaniałym miejscem do życia dla wszystkich, a nie tylko dla silniejszych. O tolerancji dużo się mówi, pisze, dyskutuje. Różne organizacje apelują o większą tolerancyjność. Są to jednak tylko słowa. Najlepiej zacząć od małych kroczków i zacząć od tolerancji dla najbliższych, rodziny i przyjaciół. Nie wtrącać się w czyjeś życie, nie krytykować, nie kierować się stereotypami ale po prostu być tolerancyjnym. Dzięki temu życie w naszym otoczeniu może poprawić się na lepsze. Każde nowoczesne i demokratyczne społeczeństwo powinno być tolerancyjne. Tolerancja pozwala na rozładowywanie napięć wynikających z odmienności człowieka albo grupy. Warto więc rozważyć zmianę mentalności i sposobu myślenia. Kiedyś Polska była krajem powszechnie znanym jako najbardziej tolerancyjny w Europie. W Polsce obok siebie żyli ludzie wielu narodowości i wyznań. Ta sytuacja uległa diametralnej zmianie, ale możemy spróbować ją naprawić zaczynając właśnie od siebie. Zacznijmy od tolerancji wobec swoich najbliższych i przyjaciół. Jeśli będziemy akceptować ich poglądy i sposób na życie, oni odwdzięczą się nam tym samym. Później naszą tolerancyjność możemy próbować rozszerzyć na większa skalę. Nie wyśmiewajmy się z ludzi inaczej ubranych, nie krytykujmy tych, którzy zamiast o założeniu rodziny marzą o karierze. Dzięki temu, że jesteśmy odmienni świat jest ciekawszy. Jednak ta odmienność zmusza nas to bycia choć trochę tolerancyjnym.