Tolerancja w szkole

Często słyszymy ,że jakieś społeczeństwo jest tolerancyjne bądź też nie . Większości uważamy swoje społeczności za tolerancyjne , a czy zastanawiamy się w jaki sposób wychowujemy swoje dzieci aby również były tolerancyjnymi ludźmi . Czy obecnie dzieci i młodzież w szkołach jest tolerancyjna? Bardzo łatwo można niestety znaleźć wiele dowodów na to ,że niestety tak nie jest. Już małe dzieci w przedszkolach i w szkole podstawowej i gimnazjach często wybiera do grona swoich kolegów tylko dzieci bogate , które mają tak jak one szereg elektronicznych błyskotek do swojej dyspozycji , chodzą w markowych ciuchach , grają w najnowsze gry . A dzieci z rodzin ubogich bardzo często w szkołach są na takim marginesie ,poza klasową przynależnością. To okrutne ,że już dzieci klasyfikują ludzi pod względem zamożności . Tak nie patrzą jaką jest koleżanką czy kolegą ,patrzą jak jest ubrana i czy ma najnowszy model telefonu komórkowego . Pewnie niejeden z nas powie ,że przesadzam ,ale wystarczy wejść do pierwszej z brzegu szkoły aby się o tym przekonać na własne oczy . Często w szkołach dzieci młodzież nie potrafią z tolerancją odnosić się do kolegi ,który jest w jakimś sensie upośledzony lub chory . To nie są sporadyczne przypadki ,tego w polskich szkołach jest naprawdę wiele . Nie chodzi wcale tylko o szeroko rozumianą koleżeńskość , choć zapewne takim osobom zepchniętym na margines społeczności szkolnej jest bardzo przykro i ciężko im się żyje . Jedna coraz częściej zdarza się ,że takie osoby powiedzmy nie lubiane przez ogół klasy są szykanowane , bite i prześladowane. Wystarczy przejrzeć prasę lub zajrzeć do telewizji aby się przekonać jaka masa dzieci i młodzieży popełnia z tego powodu samobójstwa . Są prześladowane przez rówieśników , nękane i wyśmiewane najrozmaitszymi metodami . Ba , w ostatnim czasie mnóstwo przypadków w Polsce mamy zabójstw wśród młodzieży , nawet dzieci , a powodem zbrodni jest właśnie brak tolerancji . To zatrważające zjawisko w Polsce i na całym świecie zatacza coraz szersze kręgi . I to właśnie my dorośli , którzy tak szumnie głosimy hasła o tolerancji , nie umiemy nauczyć naszych dzieci podstaw bytowania w społeczeństwie. Nie umiemy czy po prostu sami nie jesteśmy tolerancyjni na co dzień , a te hasła są po prostu modne to należy je głosić. Inna rzecz już jest w ich wypełnianiu w codziennym życiu. Rodzice a także nauczyciele w szkołach od klas początkowych powinny uczyć dzieci tolerancji wobec inności , tolerancji w całym ogromie tego słowa znaczeniu. Powinniśmy wpajać dzieciom ,że nie pieniądze są w życiu najważniejsze , owszem są potrzebne do godnego życia , jednak wcale nie świadczą o tym jakimi jesteśmy ludźmi . To serce , nasz charakter świadczy o tym jak przeżyjemy nasze życie i jak będziemy funkcjonować w społeczeństwie. Musimy pokazywać ,że są ludzie, którzy z pewnych względów nie umieją sobie poradzić w życiu , co wcale nie oznacza ,że są gorszymi ludźmi . Musimy uczyć nasze pociechy tolerancji , czyli zrozumienia dla ludzkiej inności , poszanowania innych poglądów , a na początek uszanowania nie modnego stroju koleżanki.