Tolerancja rozważanie

Dlaczego nie mówimy o tym, co nas boli otwarcie/ Budowa ściany wokół siebie – marna sztuka Wrażliwe słowo, czuły dotyk wystarczy / Czasami tylko tego pragnę, tego szukam Na miły Bóg, życie nie tylko po to jest, by brać /Życie nie po to, by bezczynnie trwać I aby żyć siebie samego trzeba dać / Problemy moje, twoje, nasze, boje, polityka A przecież każdy włos jak nasze lata policzony / Kto jest bez winy niechaj pierwszy rzuci kamień, niech rzuci / Daleko raj, gdy na człowieka się zamyka.Powyższe słowa pochodzą z piosenki, autorstwa Stanisława Sojki, pod jakże znamiennym tytułem „Tolerancja”. W pierwszej chwili, zadajemy sobie pytanie, cóż owy tytuł ma wspólnego z postawą społeczną. Oczywiście, po głębszym przemyśleniu, zdamy sobie sprawę, iż tolerancja i nietolerancja są w rzeczywistości postawami, które kształtują obraz społeczeństwa. Jeżeli wykazujemy postawy antyspołeczne, nie nawiązujemy kontaktów, odrzucamy ludzi, którzy nie chcą dla nas źle, to w rzeczywistości dążymy do zagłady. Upadku, istniejącego porządku moralnego. Ciągłe waśnie i spory prowadzą jedynie do zadraśnięć i konfliktów, a co za tym idzie, rozpadu społeczeństwa. Jeżeli chcemy stworzyć harmonijne i niczym niezmącone życie, powinniśmy otwierać się na ludzi. Tolerancję i akceptację każdy powinien nosić w sercu. Niestety, nie każdy potrafi zmienić swój system myślowy oraz przyznać się do błędów. Zdecydowanie łatwiej jest tkwić w pewnym błędzie logicznym i rozumowym, który jedynie szkodzi istniejącej sytuacji. Każdy człowiek jest z natury dobry, jak zdążyli dowieść filozofowie ubiegłych wieków; a co za tym idzie nie rodzi się z jakimiś barierami i uprzedzeniami. To społeczeństwo wprowadza jakieś chore zasady i reguły, które niszczą naszą estetykę i umiejętność myślenia pozytywnego. Im dłużej będziemy czerpać radość i satysfakcję z chorej nienawiści, tym dłużej będziemy pozostawać w stanie permanentnego marazmu i wzajemnej nienawiści. Jeżeli nie potrafimy kogoś akceptować i pokochać, powinniśmy przynajmniej go tolerować i nie szerzyć haseł, które niewątpliwie ranią drugą osobę. Należy mieć na uwadze fakt, że człowiek może być przeładowany pewnymi stereotypami myślowymi i posiadać własny system rozumowy, a co za tym idzie nie zdawać sobie sprawy, iż wszystkie jego zachowania są z natury rzeczy dobre i godne pochwały. Niestety, w większości wypadków nie zdajemy sobie sprawy, jaką krzywdę wyrządzamy niektórym ludziom, jakie błędy popełniamy, jakimi kalkami myślowymi się posługujemy i jaką krzywdę robimy innym ludziom. Stereotypy są główną przyczyną dla której w sposób zły i niesprawiedliwy osądzamy innych ludzi. Najgorsze stereotypy wyrodziły się z nietolerancji religijnej, społecznej, rasowej, narodowościowej, klasowej. Niestety, stanowią silny mechanizm, który bardzo trudno przezwyciężyć. Potrzeba lat starań, aby wyplenić z umysłów ludzi mylne przeświadczenie dotyczące stereotypów i błędów rozumowych, wynikających po części z niewiedzy, a po części z braku tolerancji i akceptacji osób o innych poglądach.