Tolerancja religijna i etniczna

Płaszczyzną, na której najczęściej poruszany jest problem tolerancji to płaszczyzna religijna. Zagadnienie to jest niezwykle istotne dla osób należących do mniejszości etnicznych w danym kraju, gdyż to właśnie wobec tych ludzi powinno przejawiać się zjawisko tolerancji. Sprawa ta zawsze była i jest głośna, stanowi temat wielu debat, wzbudza dyskusje i kontrowersje. Jeżeli chodzi właśnie o tolerancję na płaszczyźnie religijnej i etnicznej powinna być to tolerancja pozytywna, to znaczy każda jednostka w swojej postawie zarówno społecznej jak i osobistej powinna okazywać szacunek i akceptację dla poglądów i zachowań odmiennych od własnych. Tolerancja dla innych wyznań i poglądów nie równa się z ich przyjęciem, jest po prostu okazaniem szacunku dla osoby kierującej się danymi teoriami. Dla osób o innym wyznaniu bardzo istotny jest fakt, iż w większości krajów ogłoszona została swoboda wyznaniowa, co zwiększa bezpieczeństwo danych jednostek. Każdy człowiek ma prawo do wyznawania swojej religii tak samo jak ma prawo do życia. To, że tolerujemy wyznawców innych religii to nie znaczy, że się z nimi zgadzamy. Tolerancja więc nie równa się akceptacji, gdyż byłoby to przyjęcie poglądów, które były sprzeczne z naszymi dotychczasowymi. Co do tolerancji etnicznej oznacza ona uznanie przedstawicieli innych narodowości jako równych sobie bez względu na ich pochodzenie czy poglądy. Nikt nie jest winien przecież, że wywodzi się z biednego kraju, ma inny kolor skóry czy wychowany został w duchu innej religii. Polska to kraj, w którym często nawołuje się do tolerancji wobec mniejszości etnicznych, gdyż wciąż niestety nie wszyscy potrafią okazać szacunek ludziom odmiennym od siebie. Tak naprawdę tolerancja wiąże się przede wszystkim z odrobiną zrozumienia, przyjęciem ogólnych założeń, iż tak naprawdę nie ma lepszych i gorszych ras ludzkich, każdy człowiek myśli i czuje tak samo jak my. Co ważne, jeżeli chodzi o to zjawisko, nie powinniśmy pozostawać obojętni wobec krzywdy jakiej doświadczają wyznawcy innych religii czy członkowie innych grup etnicznych. Nasza moralność, której wszyscy są zwolennikami nakazuje reakcję na wyrządzaną innym krzywdę. Często niestety mamy do czynienia ze zjawiskiem obojętności wobec ludzi, którzy nie wyznają podobnych poglądów. Dzieje się tak dlatego, iż boimy się reakcji otoczenia, tego, iż sami staniemy się napietnowani poprzez kontakt z innymi. Szczęściem jest to, iż we współczesnym świecie ludzie rozumieją ten błąd i coraz częściej mamy do czynienia z ogólnie przyjętą akceptacją. Ludzie biali często i chętnie nawiązują przyjaźnie z przedstawicielami innych ras, przekonując się przy tym, iż kolor skóry nie ma związku z osobowością i są to ludzie niczym nie różniący się od reprezentantów rady, z której sami się wywodzą. Przyjęcie tolerancji pozytywnej jest niewątpliwie korzystne dla obu stron. Mniejszości etniczne i wyznawcy innych religii mogą czuć się spokojni i bezpieczni natomiast wszyscy pozostali zachowują czystość moralną nie angażując się w działania, które mogłyby w jakikolwiek sposób zranic przedstawicieli mniejszości etnicznych i religijnych.