Styropian

Inną nazwą użytkową styropianu jest spieniony polistyren oraz coś takiego jak wełna styropian. W jego skład wchodzą zamknięte komórki, w których umieszczona jest pianka polistyrenowa do tego sprawdzić trzeba klej do styropianu cena. Te komórki są ze sobą złączone i pomiędzy nimi występują małe pustki powietrzne. Ten materiał nie jest odporny na działanie smarów i dużej ilości rozpuszczalników organicznych. Styropiany występują o różnorodnej gęstości. Styropiany o mniejszej gęstości są słabsze i bardziej uległe na uszkodzenia mechaniczne, natomiast te o większej gęstości są trwalsze i wykorzystywane do obiektów konstrukcyjnych wymagających większej wytrzymałości na ciężar, można wykonać z niego np. profile styropianowe. Styropiany są najczęściej stosowane w budownictwie jako obiekt termoizolacyjny oraz jest wykorzystywany do wyrabiania izolacji akustycznej, ponieważ doskonale rozprasza dźwięk. Styropiany są niezbędnym elementem składającym się na pełne wyposażenie do wykonania budowli mieszkalnej. Bez styropianu nie ociepliłoby się domu, co miałoby wpływ na dyskomfort spędzania czasu w domu podczas zimnych dni w okresie zimowym.