Skutki tolerancji i jej braku

Tolerancja, podobnie jak ma to miejsce przypadku większości zjawisk na tym świecie posiada swoje dwie strony. Z jednej strony pozwala nam na doświadczanie pozytywnych rzeczy, z drugiej kryje za sobą konieczność ciągłego poznawania, rozwijania swojej wiedzy a także siły by zwalczać jej przeciwieństwo- nietolerancję, która niestety jest wciąż zjawiskiem aktualnym i przybierających na sile tak samo, jak tolerancja. Tolerancja posiada również określone skutki. Tak samo jak w przypadku ,gdy o tolerancji mówić ciężko albo nawet mówić o niej nie można. Skutki te często objawiają się w naszym codziennym życiu, zachowaniu wyrażaniu opinii i poglądów a także pewnych aspektach życia publicznego i społecznego.Przede wszystkich skutkiem tolerancji jest podniesienie wartości człowieka jako takiego. Ludzie tolerancyjni uważani są za bardziej wartościowych, lepszych niż ma to miejsce w przypadku zaślepionych nienawiścią i innymi stereotypami ludzi nietolerancyjnych. Tolerancyjność oznacz również swoistą wiedze i nie chodzi tu tylko o wiedzę praktyczną, zdobywaną podczas zajęć w szkole na zajęciach z przysposobienia obywatelskim i tym podobnych lekcji, chodzi tu również o wiedzę życiową, doświadczenia oparte na poznaniu i zrozumieniu a także w ogóle o aktywne słuchanie i rozumienie tego, co przedstawiciele innych kultur mają nam do powiedzenia, co chcą nam pokazać i przekazać, czym chcą się z nami jako nowymi rodakami podzielić. Zatem ludzie tolerancyjni są bogatsi w wiedze i doświadczenia, które pozwalają im na bycie człowiekiem bardziej otwartym wyrozumiałym, ale również szczerym. Są to osoby, które cieszą się często bezwzględnym szacunkiem i oddaniem przyjaciół i ludzi z najbliższego otoczenia. Tolerancja posiada zatem wiele zalet, które przynoszą znacznie bardziej daleko idące nagrody niż by się na pozór i na pierwszy rzut oka mogło wydawać. W przypadku mówienia o zjawisku całkowicie do tolerancji odwrotnych czyli o nietolerancji sytuacja ma się często prawie albo całkowicie odwrotnie iż w przypadku powyższych przykładów poświadczających wartość tolerancji. Ludzie uważani za nietolerancyjnych uważani są często za chamskich, nieprzyjaznych i trudno nawiązujących kontakty. Często mówi się o ich ograniczeniach umysłowych i tak zwanym ciasnym światopoglądzie. Są to osoby uznawane w społecznym otoczeniu na zamknięte w sobie w sensie oczywiście otwartości na zmiany. I chociaż są liczne przypadki odnotowane i opisywane na to, że żyją ludzie o wyższym wykształceniu, którzy jednak nie wykazują w swoim życiu, zachowaniu czy jakichkolwiek wypowiedziach i innych aktywnościach przejawów tolerancji , prawdą jest, że są to osoby wywodzące się z tych samych środowisk co ci, którzy potrafią w nocy napaść czarnoskórego studenta lub wybić szybę w sklepie z chińskimi drobiazgami prowadzonemu przez Chińczyka . osoby te po prostu posiadają większe aspiracje życiowe i zawodowe co jedna nie zmienia ich nietolerancji bądź jej ograniczenia. Takim osobom nawet lata studiowania innych kultur nie pomogą i nie sprawią ,że staną się oni bardziej tolerancyjni.Ludzie o ograniczonej tolerancyjności tolerują i szanują to, co ich zdanie wcale tak znacznie nie odbiega od normy. Wiele osób nie ma nic przeciwko przedstawicielom innych kultur, ras czy wyznania, natomiast nie mogą przeżyć faktu, iż pary homoseksualne pragną legalizować swoje związki i mieć dzieci. Jednym z oddziałujących tu czynników może być głęboka wiara nie dopuszczająca odmienności seksualnej i wszelkich zachowań dewiacyjnych i ogóle uznawanych za odbiegające od normy. Innym motywem może być strach, że na przykład homoseksualizm jest chorobą, którą zarazić się można tak, jak przeziębieniem czy grypą. Te ograniczenia sprawiają, że tak naprawdę trudno być w pełni szczęśliwym w obecnych czasach.