Rodzaje tolerancji

Zjawisko tolerancji od wieków nurtuje wielu ludzi . Wraz z rozwojem człowieka i wszystkich dóbr , które go otaczają , wraz z przemianami społeczno –gospodarczymi ,w których uczestniczymy , to słowo wciąż ewaluuje. Choć od wieków oznacza nic innego jak akceptowanie postaw i zachowań ludzkich odmiennych od naszych ,bądź też odmiennych od ogółu. Tolerancja to także świadoma zgoda na wyznawanie i głoszenie przez innych ludzi poglądów, z którymi się nie zgadzamy, oraz na wybór sposobu życia uważanego przez nich za właściwy, chociaż go nie aprobujemy. Możemy wyróżnić dwa rodzaje tolerancji: tolerancje pozytywną i tolerancję negatywną.Tolerancja negatywna oznacza brak jakiejkolwiek ingerencji mimo ,że całkowicie negatywnie oceniamy czyjeś poglądy ,czyny czy zachowania. Brak interwencji może być różnie motywowany, np.: obojętność (jest nam wszystko jedno, więc nie wtrącamy się), patrzenie z góry (drugiego człowieka traktujemy jako gorszego i nie godnego naszego wysiłku), pragnienie harmonijnego współżycia z ludźmi (tolerujemy różne zjawiska dla świętego spokoju), partnerstwo (pozwalamy każdemu żyć według własnego uznania). Motywem nie może być bezsilność. Nie jest tolerancją sytuacja, kiedy mimo, że coś nam się nie podoba nic z tym nie robimy, tylko dlatego, że nie możemy. Rozróżnić trzeba tolerancyjną osobowość od tolerancyjnego zachowania. Tolerancyjny człowiek zachowuje się w sposób spontaniczny, z życzliwą wyrozumiałością, natomiast człowiek nietolerancyjny może w pewnych sytuacjach wymusić w sobie zachowania tolerancyjne. Z kolei tolerancja pozytywna ( inaczej czynna lub treściowa)oznacza akceptacje cudzej odmienności w zakresie poglądów lub czynówPsychologowie twierdzą , że tolerancja to szanowanie odmiennych poglądów i sposobów życia. Inni zaś uważają, że tolerancja to gotowość szanowania ideałów innych ludzi tak, jak gdyby były jego własnymi. Niektórzy jako tolerancję pozytywną rozumią poszanowanie cudzych odmienności, nawet jeśli się nam one nie podobają lub ich nie rozumiemy. Hindusi, uważani za bardzo tolerancyjnych, uważają że, filozofia oznacza widzenie. I w tym znaczeniu różne filozofie są tak naprawdę różnym widzeniem tej samej rzeczywistości. Są tolerancyjni dla wszelkich odmienności, ponieważ uważają, że wszystkie one są droga ku jednej prawdzie. Rodzaje tolerancji, skrajną tolerancję prezentują tzw. relatywiści kulturowi. Domagają się, aby wszystkie kultury uznać za tak samo dobre. Skrajny relatywizm chce zagwarantować wszystkim ludziom życie zgodne z ich przekonaniami (bez znaczenia na ich wyobrażenia dobra i zła). Nawet jeśli nie toleruje się czyjegoś zachowania należy tolerować samego człowieka. Tolerancja powinna wiązać się z cierpliwością i życzliwością, ma się wyrzec złości, pogardy i obojętności. W stosunku do człowieka zawsze obowiązuje tolerancja pozytywna, natomiast w stosunku do zachowań i poglądów może obowiązywać ograniczona tolerancja negatywna. Te dwa rodzaje tolerancji zostały wyodrębnione przez specjalistów badających istotę zachowań międzyludzkich w różnego rodzaju społeczeństwach ,kulturach.