Religie świata

Bardzo duża liczba religii stawia na rozpoczęcie współżycia dopiero po zawarciu związku małżeńskiego. Kobiety będące pannami oraz mężczyźni będący kawalerami powinni unikać zbliżeń z osobami odmiennej płci, najlepiej również, aby ich relacje były czysto koleżeńskie. Dopiero po osiągnięciu pewnego wieku wskazane jest podjęcie decyzji o zawarciu związku małżeńskiego, a zgodę kapłana na rozpoczęcie współżycia dostaje się dopiero po wypowiedzeniu sakramentalnego tak. Coraz więcej par odbiega od takiego schematu. Zazwyczaj współżycie seksualne zaczynane jest bardzo wcześnie nawet z osobami, z którymi nie przebywa się w związku. Coraz mniej dziwi i gorszy takie zachowanie, natomiast bardzo dużo osób z niedowierzaniem słucha o zachowaniu dziewictwa do ślubu lub o takiej kwestii jak białe małżeństwo. Nasza kultura posiada bardzo silny akcent na życie seksualne. Z każdej strony słyszymy, że daje ono dużo przyjemności, pewność siebie oraz jest sposobem na miłe spędzenie czasu. Nie jesteśmy w stanie pojąć, dlaczego ktoś decyduje się dobrowolnie na takie rozwiązanie. Bardzo często nawet nie jesteśmy zainteresowani wysłuchaniem argumentów, lecz wyrażamy swoje krytyczne poglądy bez podjęcia jakiejkolwiek dyskusji.