Nietolerancja- czyli dlaczego nie szanujemy innych

Niestety, mimo, iż wciąż tak wiele mówi się o tolerancji, nasze społeczeństwo na każdym kroku wykazuje, że brak jej w naszym otoczeniu. Nie szanujemy poglądów i postaw innych, nie okazujemy współczucia dla chorych i słabszych, mamy negatywne nastawienie do osób innego pochodzenia. W dzisiejszym społeczeństwie tolerancja rozumiana jest przede wszystkim jako szacunek dla osób o innych poglądach, współczucie dla osób o pewnych odmiennościach. Mimo tego, iż jest to temat tak głośny i często poruszany nie widać zmian w zachowaniu zmierzających ku lepszemu. Ludzie pragną pozostawać ponad innymi, okazywać fakt, iż są pod pewnymi względami lepsi. Wymienić można wiele przejawów nietolerancji w społeczeństwie. Płaszczyzna polityczna. O tolerancji mówi się dużo, jednak jak się do niej stosować skoro władze także nie okazują w pełni takiego stanowiska? Otóż w świecie politycznym istnieją wciąż spory i każdy człowiek o odmiennym stanowisku i poglądach traktowany jest jako wróg. Wciąż spotykamy się z nawoływaniem do określonych poglądów, gdyż każdy uważa swoje stanowiska za te właściwe. Jednak każdy powinien szanować opinię innych z racji tego, iż przecież żadna prawda nie została do końca dowiedziona i nie mamy pewności, które stanowisko jest najwłaściwsze. Rasizm. Jest to pojęcie określające postawę ludzką, która charakteryzuje się brakiem szacunku dla ludzi wywodzących się z innej rasy. Jest to przekonanie o nierówności i niższości innych ras. Często wiąże się kolor skóry z inteligencją, co oczywiście jest tropem błędnym. Jednak szczęściem jest, iż dzisiejsze społeczeństwo okazuje coraz większą akceptację i życzliwość dla członków innych ras ludzkich. Coraz rzadziej zaznaczają się podziały między ludźmi o różnych kolorach skóry, ta sprawa ciągle zmierza ku lepszemu. Często możemy obserwować lub być uczestnikami przyjaźni między reprezentantami różnych ras ludzkich. Brak współczucia dla osób chorych i niepełnosprawnych. Niestety, ludzie często nie potrafią wykazać się taktownością i okazaniem szacunku wobec osób słabych i chorych. Wciąż słyszymy złośliwe komentarze czy śmiech na widok takich osób. Tolerancję przecież wiążemy z wolnością i równością, a w takich sytuacjach jednostkom często zdarza się o tym zapominać. Może warto pomyśleć o tym, iż nikt nie wie jaki los czeka go w przyszłości. Warto może zdobyć się na refleksje widząc osoby chore i niepełnosprawne. Ksenofobia. Jest to zjawisko związane z uprzedzeniem do osób pewnych narodowości. Objawia się ono unikaniem kontaktów z reprezentantami pewnych narodów. Lęk ten może być spowodowany na przykład obawą, iż może zostać wyrządzona krzywda. U osób starszych najczęściej zauważa się niechęć do osób narodowości niemieckiej czy rosyjskiej. Dodatkowo dochodzą jeszcze stereotypy, które silnie oddziałują na społeczeństwo. Za przykład możemy podać przekonanie panujące w społeczeństwie, iż Romów należy uważać za ludzi ze skłonnościami do kradzieży, gdyż są to zazwyczaj ludzie ubodzy. Tolerancję, czyli szacunek dla innych poglądów, narodowości, czy tez osób słabszych i niepełnosprawnych każdy z nas powinien wziąć do serca. Społeczeństwo tolerancyjne to społeczeństwo lepsze. Powinniśmy się starać, aby poprzez nasze nieumyślne zachowanie czy słowa kogoś nie zranić. Jest to temat na dłuższą, osobistą refleksję.