Nietolerancja a przemoc

Tolerancja to pojęcie, które można rozpatrywać w wielu aspektach. Może się ono odnosić do szacunku dla ludzi o innym pochodzeniu czy osób chorych i niepełnosprawnych. Jednak przede wszystkim temat ten powinien zostać poruszany w szkołach. Niestety wciąż często zdarza się, iż w szkołach ignorowana jest przemoc. A przecież każdy człowiek powinien przejawiać nietolerancje dla tego typu zachowań. Przemocy w szkołach mówimy stanowcze nie. Jednak trudne sytuacje często są niezauważane przez nauczycieli, a dzieci słabsze, bezbronne atakowane są przez te silniejsze. Dlatego też w szkołach często nawołuje się do karania uczniów, którzy przejawiają w swoim zachowaniu agresje wobec innych uczniów. Jeżeli chodzi o to zjawisko możemy tutaj również mówić o tolerancji negatywnej. Inne dzieci akceptują zachowania agresorów, mimo, iż zdają sobie sprawę z tego, iż są one niedopuszczalne i karygodne. Dlaczego tak się dzieje? Otóż dzieci będące świadkami przemocy na swoich kolegach po prostu boją się poinformować o tym dorosłych, gdyż obawiają się tego, iż same staną się ofiarami. Często też występuje tolerancja negatywna spowodowana obojętnością. Dzieci nie interesują się problemami swoich rówieśników, dlatego problem przemocy w takich miejscach może przybierać na sile. Ponadto świadkowie przemocy nie informują innych, gdyż za wszelką cenę pragną być akceptowane w środowisku i żyć w zgodzie ze wszystkimi, którzy go otaczają. Nietolerancja dla przemocy jest to przede wszystkim zadanie dla nauczycieli. To oni powinni obserwować zachowania swoich podopiecznych karać dzieci, które przejawiają agresje wobec innych. Nawet niewinne naśmiewanie się czy szturchnięcia to problem, którego nie należy tolerować i akceptować. Każda przemoc słowna czy fizyczna zasługuje na karę. Jeżeli ataki uchodzić będą takim dzieciom na sucho, problem nie zniknie, a wręcz przeciwnie- będzie przybierał na sile, gdy dzieci poczuje się swobodnie i bezkarnie. Niestety jest to problem doś częsty, kiedy dzieci biedniejsze czy tez innego pochodzenia są wyśmiewane i jest używana wobec nich przemoc fizyczna. Takie przypadki natychmiast należy zgłaszać w ręce odpowiednich organów. Niewiadomo skąd wśród młodych ludzi tyle zawiści. Wszystko w rękach rodziców i nauczycieli, iż podczas edukacji, drogi wchodzenia w dorosłe życie nauczą je jak szanować innych bez względu na ich pochodzenie czy sytuacje materialną. Dzieci przede wszystkim powinny uczyć się, iż każdy człowiek jest równy i ma jednakowe prawa. Kiedy dzieci nauczą się podstawowych wartości już na początku swojego życia, uniknąć będzie można wielu problemów w przyszłości. Zostanie wychowanie społeczeństwo pełne tolerancji i szacunku dla innych ludzi. Przecież każdy z nas chciałby żyć i wieść spokojne życie w miłym otoczeniu. Dlatego też każdy rodzic powinien zadbać, aby ich dziecko wyrosło na wartościowego człowieka, potrafiącego szanować wszelkie odmienności u ludzi, okazywać współczucie wobec chorób i wypadków losowych. To jedyna droga do tego, by przyszłe pokolenia żyły w lepszym społeczeństwie, w którym będzie obowiązywała powszechna tolerancja.