Jak zabezpieczyć szkołę

Przemoc w szkole to ogromny problem, który wzrasta z każdym rokiem. Oczywiście nie oznacza to, że akurat dany rocznik jest gorszy od poprzednich. Po prostu w dzisiejszych czasach więcej się mówi o tego typu zjawiskach i poświęca się im znacznie więcej uwagi. Powstał nawet specjalny program „Szkoła bez przemocy”, dzięki któremu poszczególne placówki oświatowe starają się walczyć z agresywnymi zachowaniami. Ten program to nie tylko hasła i plakaty wieszane w szkołach, ale znacznie więcej. Przede wszystkim odbija się to na organizacji zajęć. Przyjęto regułę, że szkoła jest zamykana na czas lekcji. W ten sposób ma się większą kontrolę nad uczniami i osobami obcymi, które chciałyby wtargnąć na teren szkoły. Pozwala to także ograniczyć liczbę wagarowiczów i spóźnialskich. Poza tym w wielu szkołach postawiono na nowoczesne technologie, w postaci chociażby monitoringu. Dzięki temu ewentualnych sprawców przemocy można łatwo rozpoznać i szybko wyciągnąć konsekwencje z nieodpowiednich zachowań, jakimi się odznaczają. Często także przy wejściu do szkoły pojawia się ochroniarz, którego zadaniem jest nie wpuszczanie do szkoły osób obcych i podejrzanych. Jest to element walki z dilerami narkotyków. Te rozwiązania mogą się wydawać okrutne, ale przynoszą efekty, dlatego warto docenić starania szkoły, która w takim programie bierze udział i robi wszystko, by zwiększyć bezpieczeństwo uczniów. W ostatnim czasie pojawiło się także ośmieszanie sprawców przemocy. Zdewastowanie toalety czy psucie mienia szkolnego to sprawy poruszane na apelach, w których uczestniczą wszyscy uczniowie. Wskazuje się wtedy ucznia, który zawinił, ośmiesza i określa karę, jaką dostał. Największe efekty przynoszą oczywiście prace społeczne, a sprzątanie szkoły na pewno takiemu prześladowcy przyniesie wiele wrażeń. Najlepszą bronią każdej szkoły przed przemocą jest oczywiście skuteczne działanie. Prześladowca musi wiedzieć, że zostanie ukarany i nie będzie to dla niego przyjemne. Często stosuje się także kary zbiorowe, by potępić takie zachowania. Rozkłada się je na całą klasę albo nawet na całą szkołę. Za bijatyki można pozbawić uczniów przywileju szczęśliwego numerka. W ten sposób wszyscy biorą na siebie odpowiedzialność za przemoc, jaka się pojawia, jednocześnie rozwija się postawę negatywną wobec tego typu zachowań.