Trening Rozwoju Osobistego PROCES ®

Trening Rozwoju Osobistego PROCESTrening Rozwoju Osobistego PROCES ®

Ten trening to 5-dniowy, autorski program skoncentrowany na rozwoju umiejętności interpersonalnych oraz pracy nad problemami doświadczanymi w życiu osobistym i zawodowym. Formuła Treningu Rozwoju Osobistego PROCES ® powstała na bazie głębokich i transformujących doświadczeń treningów interpersonalnych prowadzonych dla przyszłych coachów i opiera się na dynamice procesu grupowego, technikach nurtu Gestalt i elementach podejścia systemowego.

KORZYŚCI

Trening stwarza wyjątkową przestrzeń do lepszego poznania i zrozumienia siebie w odniesieniu do bezpośrednich interakcji grupowych.  Podczas Treningu uczestnicy mają okazję uświadomić sobie, w jaki sposób zachowania innych wpływają na ich samopoczucie, myślenie o sobie, odczuwanie emocji i podejmowanie działań. Zyskują też możliwość poznania własnych sposobów nawiązywania i utrzymywania kontaktu z bliskimi, współpracownikami i klientami, dostrzegają swoje wzorce funkcjonowania w grupie i ich przyczyny. Uczestnictwo w Treningu to także niepowtarzalna okazja do pokonania osobistych trudności i nauka budowania bardziej satysfakcjonujących relacji z innymi ludźmi. Jak pokazują badania korzystne zmiany w tym obszarze skutkują znaczną poprawą jakości życia oraz dają szansę na odzyskanie wiary w swoje możliwości.

METODY

Proponowane formy pracy na Treningu (m.in.: praca ze snem, praca z ciałem, psychorysunek,) pomogą poszerzyć świadomość siebie w obrębie utartych i niewygodnych schematów myślenia, odczuwania i działania. Dostarczą też materiału do poszukiwania nowych, twórczych strategii pokonywania przeszkód i radzenia sobie z trudnościami. Interwencje i ćwiczenia osadzone w nurcie Gestalt oraz podejściu systemowym poszerzą perspektywę doświadczenia treningowego o zagadnienie kontekstu, cyrkularnej przyczynowości zdarzeń i umiejętności skutecznego zaspokajania potrzeb. Praca w oparciu o proces grupowy pomoże uświadamiać uczestnikom ich osobisty wpływ na kształt relacji tworzonych z ludźmi. To da im możliwość głębszego zrozumienia własnych przeżyć, pełniejszego wyrażania siebie i eksperymentowania z innymi niż dotychczas sposobami  reagowania na to co mówią i robią inni.

Trening to wyjątkowy czas koncentracji na „tu i teraz”, odkrywania źródeł napięć w ciele i relacjach interpersonalnych oraz świadomego i uważnego wypracowania korzystnych dla dalszego rozwoju zachowań.

ADRESACI

Z Treningu mogą skorzystać osoby, które:

 • mają trudności w stworzeniu i utrzymaniu bliskich relacji z innymi (przyjaciele, znajomi) lub nie potrafią nawiązać takich relacji
 • doświadczają powtarzających się, niekorzystnych wzorców interpersonalnych (konflikty, samotność, rozstania, dystans, zazdrość, rywalizacja)
 • chcą budować głębsze i bardziej satysfakcjonujące relacje z innymi
 • potrzebują panować nad swoimi emocjami i zachowaniami
 • potrzebują rozwinąć swoje umiejętności komunikacji i asertywności
 • chcą być bardziej śmiałe i pewne siebie
 • odczuwają spadek motywacji do działania
 • chcą chronić się przed wypaleniem zawodowym
 • doznają dolegliwości somatycznych, dla których wykluczono przyczyny medyczne
 • chcą pogłębić samoświadomość lub utrwalić zmiany, których już dokonali
 • zajmują się profesjonalnym pomaganiem innym ludziom i wiedzą jak ważne jest systematyczne dbanie o własne emocje i ciągła praca nad swoimi wzorcami interpersonalnymi: psychologowie, pedagodzy, pracownicy socjalni, doradcy zawodowi, lekarze, kuratorzy, nauczyciele, wychowawcy, asystenci rodziny
 • myślą o tym, żeby rozpocząć swoją drogę zawodową w obszarze psychoterapii, trenerstwa, socjo-, arte- lub choreo-terapii (doświadczenie treningu jest jednym z warunków certyfikacji w tych zawodach)

 

Trening Rozwoju Osobistego PROCES ® jest traktowany jako cenna pod względem kształtowania kompetencji interpersonalnych forma samodoskonalenia zawodowego.

Czas trwania treningu to 50 godzin dydaktycznych. Po ukończeniu treningu uczestnicy otrzymują zaświadczenia na drukach MEN.

PROWADZĄCY:
Łukasz KrewętkowskiŁukasz Krawętkowski – certyfikowany psychoterapeuta, psycholog, trener treningów grupowych (rekomendacja II stopnia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego). Twórca wrocławskiego INSTYTUTU PROCES; dyrektor merytoryczny Szkoły Pomocy Psychologicznej PROCES. Prowadzi psychoterapię indywidualną dorosłych, młodzieży i dzieci, terapię par i psychoterapię rodzin; udziela konsultacji wychowawczych oraz pomocy psychologicznej osobom po urazach. Prowadzi treningi, szkolenia i warsztaty.

Dominika Borowska-StasicaDominika Borowska-Stasica – Certyfikowany coach, psycholog, trener warsztatu umiejętności psychospołecznych (rekomendacja  I stopnia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego). Od 12 lat pracuje z ludźmi prowadząc treningi, coachingowe grupy rozwojowe według autorskich programów oraz indywidualne konsultacje i sesje coachingowe. Dyrektor bielskiego Centrum Inicjowania Zmian, liderka Klubu Coacha w Bielsku-Białej i współzałożycielka bielskiego Instytutu Systemowej Pracy z Rodziną „Poza schematem”. Pracuje metodą coachingową, arte- i choreoterapii, szkoli się w terapii systemowej rodzin.

CZAS TRWANIA: 50 godzin (każdego dnia przewidziane są przerwy kawowe i 1,5 godzinne przerwy obiadowe)

Środa : 16.30-19.30

Czwartek, piątek i sobota: 9.00 – 19.00

Niedziela: 9.00 -16.00

ZAPISY: proces@net.pl; 535 05 45 95, dominika.borowska@gmail,com, 509345153

TERMINY: 4-8.11.2015r.

MIEJSCE: Bielsko-Biała, dokładny adres zostanie podany w późniejszym terminie

OPŁATA: 780zł

    Cena obejmuje udział w treningu, materiały treningowe i potreningowe, przerwy kawowe, certyfikat i zaświadczenie udziału w treningu wydawane na druku MEN zgodnie z rozporządzeniem. Nocleg i wyżywienie uczestnicy rezerwują i opłacają sobie we własnym zakresie.

Warunki zapisów:

 1. Zgłoszenia uczestnictwa w treningu należy przesłać na adres e-mail: proces@proces.net.pl . lub dominika.borowska@gmail.com.
 2. Rezerwacji miejsca należy dokonać najpóźniej do 25.10.2015r.
 3. Warunkiem udziału w treningu jest wpłata zaliczki w wysokości 350 zł. (albo całej kwoty; pozostałą kwotę należy wpłacić najpóźniej do 25.10.2015r.) na konto: 22124011701111001014917591
 4. Po zaksięgowaniu wpłaty uczestnik otrzymuje wiadomość e-mail z potwierdzeniem. W przypadku rezygnacji z udziału w treningu do 2 tygodni przed terminem treningu, organizator zwraca 80% uiszczenia zaliczki. Po tym terminie zaliczka nie będzie zwracana.
 5. W przypadku odwołania treningu przez organizatora, uczestnik otrzyma zwrot pełnej wpłaty.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu treningu.
 7. Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. 133 z dnia 29 października 1997 roku poz. 833.) dane osobowe podane przez uczestnika (imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mailowy) traktowane są jako informacje poufne i służą tylko i wyłącznie do celów organizacji i prowadzenia treningu.
 8. Zgłoszenie udziału w treningu jest równoznaczne z przyjęciem do wiadomości i zaakceptowaniem powyższych warunków uczestnictwa oraz cennika.
 1. Z uwagi na charakter zajęć liczba uczestników jest ograniczona. Kolejność zgłoszeń będzie ustalana na podstawie kolejności wniesienia opłaty.

 Po zgłoszeniu może się odbyć rozmowa kwalifikacyjna z kandydatami, będąca podstawą do zakwalifikowania kandydata do uczestnictwa w treningu.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *