Trening Interpersonalny

Trening interpersonalny

Zapraszamy do udziału w Treningu Interpersonalnym organizowanym w Bielsku-Białej w dniach 7-10.04.2016r.

Trening Interpersonalny to cenne emocjonalnie       i poznawczo doświadczenie uczenia się siebie, innych ludzi oraz zjawisk występujących w grupie. Pozwala zyskać praktyczną wiedzę na temat własnych sposobów funkcjonowania interpersonalnego oraz procesu grupowego, co przekłada się na bardziej świadomą, asertywną i odpowiedzialną pracę związaną z leczeniem, uczeniem, trenowaniem i wspieraniem innych.

Udział w Treningu Interpersonalnym rekomendujemy wszystkim osobom, którym zależy na:

  • zwiększeniu umiejętności pracy z grupą,
  • zyskaniu większej świadomości swojego wkładu w tworzenie relacji terapeutycznej, doradczej i coachingowej,
  • zrozumieniu własnych reakcji poznawczych, emocjonalnych, somatycznych i behawioralnych,
  • uczeniu się nowych sposobów budowania zadawalającego kontaktu.

Trening poprowadzą: Łukasz Krawętkowski (psycholog, psychoterapeuta Gestalt, trener II stopnia rekomendowany przez PTP), oraz Dominika Borowska-Stasica (psycholog, coach, terapeuta systemowy w trakcie szkolenia i trener I stopnia rekomendowany przez PTP).