Wszystkie wpisy, których autorem jest Dominika

Bezpłatne Konsultacje dla Seniorów

Konsultacje dla SeniorówZ Okazji Dnia Babci i Dziadka Instytut Systemowej Pracy z Rodziną „POZA SCHEMATEM” zaprasza do spotkania z naszymi specjalistami. Spotkania będą miały charakter indywidualnych rozmów wspierających, doradczych lub rozwijających. Taka rozmowa jest szansą na zyskania nowej perspektywy doświadczanych aktualnie trudności, wzmocnienia zasobów i mocnych stron oraz otrzymania potrzebnego wsparcia informacyjnego lub/i emocjonalnego. Czytaj dalej Bezpłatne Konsultacje dla Seniorów

Aby relacja była celem – zastosowanie nurtu Gestalt w kontakcie z klientem

na GESTALTRelacja to sedno skutecznego działania w kontakcie z klientem. Bez niej bardzo trudno przeprowadzić efektywny trening, proces coachingowy czy terapeutyczny.

Gestalt jako podejście humanistyczno-egzystencjalne koncentruje się na specyficznych zjawiskach, które towarzyszą budowaniu relacji między dwiema osobami. Odpowiednio wykreowana i niepowtarzalna przestrzeń kontaktu umożliwia osiąganie zamierzonych celów klienta. Dzieje się to za pomocą twórczego eksperymentowania, poszukiwania nowych sposobów uzyskania wsparcia i zaspokajania swoich potrzeb. Pogłębiona świadomość tego, co się dzieje w pracy z klientem stanowi fundament wprowadzania zmian. To również okazja do urzeczywistniania potencjału jakim dysponuje człowiek i grupa. Czytaj dalej Aby relacja była celem – zastosowanie nurtu Gestalt w kontakcie z klientem

Zimowe konsultacje rodzinne

konsultacje rodzinneKonsultacja to 60-minutowe, jednorazowe spotkanie terapeuty z całą rodziną lub jednym z jej członków. Podczas takiej wizyty każdy w rodzinie ma możliwość przedstawienia jak z jego perspektywy wygląda aktualna sytuacja i jakiej chciałby zmiany. Następnym krokiem jest wspólne szukanie silnych stron i zasobów całej rodziny, a także możliwości dalszej pracy nad trudnościami. Spotkanie kończy się podsumowaniem i propozycją kierunków dalszych działań. Czytaj dalej Zimowe konsultacje rodzinne

Jak pracować ze swoimi PRZEKONANIAMI?

przekonaniaKlub Coacha w Bielsku-Białej zaprasza na drugie październikowe spotkanie.

„Siła naszych przekonań nie dowodzi ich słuszności” John Locke

Przekonania to nasze najgłębsze przeświadczenia i opinie o otaczającym świecie, które uważamy za prawdziwe i które stanowią nasz subiektywny punkt widzenia. Mamy je praktycznie na każdy temat, również na swój. To bardzo silne elementy naszego wewnętrznego „ja” bo wpływają na odbiór rzeczywistości i odczuwane emocje. W trakcie warsztatu każdy będzie mógł zidentyfikować swoje własne przekonania, przyjrzeć się im i sprawdzić czy są „zdrowe” i mu służą, czy też nie. Zastanowimy się jak wiele od nich zależy i jak istotne jest ich odpowiednie formułowanie. Czytaj dalej Jak pracować ze swoimi PRZEKONANIAMI?