Dlaczego tolerancja jest ważna

O tolerancji nie mówiłoby się tak wiele gdyby nie była ona tak bardzo istotna. Otóż jest to sprawa bardzo istotna dla każdego kraju i narodu. Dotyczy ona społeczeństw i poszczególnych jednostek. Każdy z nas przyjmuje jakieś stanowisko wobec tolerancji. Albo jest to tolerancja pozytywna, albo tolerancja negatywna lub po prostu nietolerancja. Jednak dwa ostatnie stanowiska mogą prowadzić jedynie do skutków negatywnych. To znaczy do powstawania wszelkich, często dużych konfliktów, rozpowszechniania się zjawisk niepożądanych. Tolerancja negatywna bowiem spowodowana obojętnością, a co za tym idzie brakiem interwencji wobec zjawisk niepożądanym sprzyja narastaniu i rozpowszechnianiu zachowań karalnych, mogących krzywdzić niewinnych ludzi. Jednak nietolerancja to zjawisko, które w największej mierze przyczynia się do wybuchu wszelkich konfliktów. Tolerancja to niezbędny element do stworzenia harmonijnego życia społecznego. Ze społeczeństwa nie wolno bowiem wykluczać osób, którzy maja inny kolor skóry, wyznają inną wiarę, pochodzą z innego kraju. Jest to pierwsza zasada demokracji. Jeżeli społeczeństwo uważa się za demokratyczne to znaczy, że każdy człowiek w nim uznawany jest za równego i wolnego. Jeżeli pewne jednostki są niesanowane i dyskryminowane gdzie tu wolność i równość?  Jeżeli ludzie uważają się za wartościowych i moralnych dlaczego nie potrafią zdobyć się na współczucie wobec ludzi, których los ciężko doświadczać? Stawiając na tolerancje i szacunek wobec innych ludzi zmieniamy samych siebie a także społeczeństwo. W rękach każdego z nas istnieje możliwość zmiany społeczeństwa na lepsze, pozbawione barier spowodowanych pochodzeniem czy religią. Każdy człowiek powinien czuć się bezpiecznie w otoczeniu, które stanowi jego życie codzienne a także mieć prawo do swoich opinii i poglądów. Każdy z nas wyraża chęć życia w społeczeństwie lepszym, pozbawionym przemocy i krzywdy wobec innych ludzi. Tolerancja to jeden z niezbędnych elementów prowadzących do takiego stanu. Szacunek dla innych, współczucie dla pokrzywdzonych przez los i chorych to czynniki prowadzące do stworzenia bardziej przyjaznego otoczenia. Nikt z nas przecież nie chciałby być potępianym i dyskryminowanym. Warto czasami postawić się na miejscu takiego człowieka i utożsamić się z jego uczuciami. Może to zmieniłoby tok myślenia przeciętnego człowieka i dałoby do zrozumienia jak wiele znaczy dla człowieka stanowiącego mniejszość jego szacunek i zrozumienia. Ponadto jest to tak ważny budulec społeczeństwa. Rozpatrując te wszystkie argumenty zauważyć możemy, iż to nie w ludziach odmiennych tkwi problem, lecz w społeczeństwo, w którym ci ludzie się znaleźli. To właśnie ludzie stanowiący większą część społeczeństwa uniemożliwiają poprawne funkcjonowanie poprzez narzucanie wymyślonych norm i wartości, które tak naprawdę nie prowadzą do niczego dobrego i często okazują się krzywdzące wobec innych ludzi. Tolerancji dlatego tez należy powiedzieć stanowcze tak pod warunkiem, iż odnosi się ona do ludzi, którzy swoim zachowaniem i poglądami nie wpływają w sposób negatywny na innych.