Czym jest sprawiedliwość?

Sprawiedliwość jest bardzo szerokim zagadnieniem, które można interpretować pod różnym względami i aspektami. Pierwszy z nich związany jest ze sprawiedliwością jako prawem. Każdy z nas powinien postępować sprawiedliwie po to, by nie odpowiadać przed prawem i nie być ukaranym. Taka sprawiedliwość jest naszym obowiązkiem. Żyć sprawiedliwie dla siebie i dla innych. Nie powinniśmy się zachowywać tak, by ranić, krzywdzić i oszukiwać innych. Co jest wyznacznikiem sprawiedliwego postępowania? Przede wszystkim kodeksy, przepisy i ustawy. To właśnie paragrafy i artykuły nam mówią, jak powinniśmy żyć, aby być sprawiedliwym wobec państwa i wobec narodu. To dla nas powinno być ważne poczucie sprawiedliwości. Nawet jeśli pewne zasady są narzucone przez prawy a my nie będziemy się poczuwać do winy, to nie zrozumiemy najważniejszego przekazu i tego czym jest tak naprawdę sprawiedliwość. Jest wiele przykładów z życia, które pokazują zachowania sprawiedliwe bądź niesprawiedliwe. Może to być choćby kradzież w sklepie czy jakieś inne oszustwa. Najmniejsze rzeczy składają się na to czy żyjemy sprawiedliwie czy też nie. I to my powinniśmy wiedzieć jak chcemy żyć. Świadomość tego, że niepoprawne zachowanie może być związana z sankcją, nie powinna nas opuszczać.