Co zrobić by stać się bardziej tolerancyjnymi

Fakt bycia tolerancyjnym poza swoim prawdziwym i pierwotnym znaczeniem jakim jest szanowanie ludzi posiadających odmienne cechy i wyznających odmienne od naszych wartości, czyli ogólnie rzecz biorąc i szeroko temat ujmując- są inni, inni niż my i inni niż przyjęty przez nas kanon normalności ma również wiele innych podtekstów, których często sobie nie uświadamiamy. Przede wszystkim bycie tolerancyjnym to swego rodzaju prestiż, mówić o sobie że jest się tolerancyjnym, dawać ku temu przykłady to powód do dumy i uważania siebie za dobrego, porządnego człowieka. Takie uczucie podnosi własne poczucie wartości u wielu osób i często jest argumentem na rzecz podnoszenia naszej samooceny. Jednak wiele osób, które uważają, że nie są tak do końca tolerancyjnymi, myśli, że nie zasługuje na to by otrzymać miano dobrego człowieka. Często ich nietolerancja przejawia się po prostu strachem lub obrzydzeniem związanym z wyglądem czy zwyczajami przedstawicieli niektórych kultur czy mniejszości etnicznych żyjących na terenie naszego kraju. Wiele stereotypów sprawia również, że nie możemy, nie umiemy się przemóc i tym samym tkwimy w błędnym kole, z którego nie zawsze potrafimy się wydostać. Bo jak tu być tolerancyjnym, kiedy powszechnie wiadomo, że większość wyznawców Islamu wierzy również w święte wojny i nawracanie niewiernych? Trudno jest przebić się przez grubą skorupę jaką latami tworzyły stereotypy, dawne wydarzenia, przeszłość historyczna, polityczna czy etniczna. Co zatem zrobić by stać się bardziej tolerancyjnym?Nietolerancja i trzymanie się na dystans wobec wszystkich osób potocznie określanych przed innymi może mieć swoje źródła w strachu, obrzydzeniu, braku wiedzy na czyjś temat. Bliższe poznanie, a dobry początek kultury danej osoby a z czasem również wiary i poglądów politycznych może sprawić, że łatwiej nam będzie ją nie tylko tolerować ale również być może polubić. Wszelkie akty nietolerancji biorą się bowiem właśnie z braku wiedzy a ten z kolei potęguje nasz strach, domysły i zasłyszane niegdyś opinie, które często są pojedynczymi, marginalnymi przypadkami lub swoje korzenie mają w nietolerancji, stereotypach i uprzedzeniach rasowych. Wiele sytuacji, w których impulsywnie, gwałtownie i pod wpływem nieznanego sobie czynnika wykazujemy zachowania nietolerancyjne ma miejsce bezpośrednio po zasłyszeniu gdzieś, w radiu, telewizji czy prasie wiadomości na temat kogoś, kto zrobił coś złego. Bardzo często mass media podkreślają fakt, że oprawca był innego koloru skóry, wyznania i tym podobnych czynników, które pozwalają niektórym wytypować go jako obcego. Czemu? Bo dla nich to sensacja, kiedy ktoś podobny do nas popełnia czyn niedozwolony nie jest to coś dziwnego ale zwykła prezentacja ludzkiej słabości i ułomności charakteru. Niestety przez takie doniesienia często mamy fałszywy Obra innych ludzi i trudno jest nam w praktyce zweryfikować czy każdy muzułmanin to terrorysta i tym podobnych przesądów, stereotypów, powszechnie krążących chociaż nie zawsze prawdziwych opinii.Bliższe poznanie innych kultur może przyczynić się nie tylko do wzrostu naszej tolerancji ale wzrostu naszej wartości jako ludzi. Obcowanie z przedstawicielami innych kultur możliwe jest dzięki coraz liczniejszym ich wizytom i stałym pobytom w naszym kraju. Wielu przedstawicieli innego wyznania prawdopodobnie siedzi po drugiej stronie biurka w pracy czy naprzeciwko w autobusie. Wystarczy chcieć być bardziej tolerancyjnym i nie bać się tego co nieznane by móc rozwijać w sobie ta piękną cechę, która sprawi w przyszłości że świat naprawdę stanie się całością, harmonijnym bytem.