Budowa domu.

Budowę domu w Polsce trzeba zacząć oczywiście od zebrania pieniędzy oraz uzyskanie wszystkich niezbędnych pozwoleń bez których stawianie budynku jest traktowane jako złamanie prawa. W naszym kraju domy można budować jedynie na podstawie prawomocnego pozwolenia na budowę. W myśl polskiego prawa budowlanego pozwolenie może uzyskać tylko jedna osoba, która posiada prawo do dysponowania nieruchomością. Oczywiście by móc się ubiegać o takie prawo konieczne jest złożenie odpowiedniego wniosku z dołączonym kompletem niezbędnych dokumentów. Warto więc sprawdzić jakie dokumenty trzeba posiadać. Trzeba także mieć na uwadze to, że nie tylko budowa domu wymaga pozwolenia na budowę.

jest w przypadku chęci dokonania dobudowy i nadbudowy istniejącego już budynku. Przed złożeniem wniosku o pozwolenie na budowę konieczne jest uzyskanie Warunków Zabudowy i Zagospodarowania Terenu. Są one dostępne w Wydziale Architektury i Nadzoru Budowlanego Urzędu Miasta lub Gminy. Potrzebna jest także mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1:500, która ma być przeznaczona do celów projektowych. Wykonanie jej musi mieć miejsce przez uprawnionego do takich działań geodety. Wniosku nie można złożyć bez kupienia gotowego projektu domu lub zlecenia jego wykonania. Jeżeli kupimy gotowy projekt konieczne jest jeszcze zlecenie wykonania jego adaptacji. Chodzi o dostosowanie projektu do już warunków terenowych w miejscu, gdzie dom ma stanąć. To nie koniec wymaganych dokumentów. Do wniosku koniecznie trzeba dołączyć jeszcze na przykład uzyskanie Warunków Technicznych dostawy mediów. Jest tu mowa o energii elektrycznej, wody i odbioru ścieków w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji. To samo tyczy się uzyskania Warunków Technicznych w zakładzie gazowniczym. Wniosek może złożyć tylko taka osoba, która złoży oświadczenie pod rygorem odpowiedzialności karnej o prawie do dysponowania nieruchomością przeznaczoną na cele budowlane. Bez tego wniosek nie będzie rozpatrywany i pozwolenie na budowę nie zostanie wydane pod żadnym pozorem.