A co to?

Jednym z modniejszych ostatnio słów jest tolerancja. Jednak tak chętnie używane przez wszystkich rzadko kiedy jest dobrze rozumiane i właściwie stosowane. Tolerancja jest dziś zagadnieniem bardzo popularnym, w zasadzie każdy powinien być tolerancyjny i inne postawy są mocno krytykowane przez resztę społeczeństwa. Wymaga się tolerancji wobec poglądów politycznych, wiary, odmienności seksualnej i przekonań, a także koloru skóry czy generalnie wyglądu zewnętrznego. Jednak w Polsce tolerancja jest rozumiana dość specyficznie, a mianowicie jako przymus uznawania pewnych zachowań – tak więc często, bez racjonalnego uzasadnienia powinno się po prostu przyjmować pewne zachowania bez konieczności ich zrozumienia. Nie dopuszcza się istnienia pewnych granic, które dzielą tolerancję od przesadnego fanatyzmu i dochodzi do coraz częstszego popadania w skrajności, co jest równie niebezpieczne jak brak tolerancji. Dlatego tak ważne jest zrozumienie czym sama tolerancja jest, a dopiero później oczekiwanie od ludzi, że będą się nią kierować. Sama tolerancja oznacza przede wszystkim wyrozumiałość i cierpliwość dla wszelkich odmienności. Najczęściej w przypadku tolerancji mówi się o poszanowaniu uczuć, poglądów, upodobań, obyczajów, a także wierzeń i sposobów zachowań. Obecnie tolerancja to także zrozumienie i szacunek dla cudzej wolności i sposobu życia. jak więc widać tolerancja nie jest zachowaniem prostym, a kierowanie się zasadą tolerancyjności we wszystkich dziedzinach życia tym bardziej. Aby faktycznie uznawać się za osobę tolerancyjną należy przede wszystkim być otwartym, a przede wszystkim trzeba chcieć poznawać nowe rzeczy, inne sposoby myślenia oraz co nieodłącznie wiąże się ze wszystkimi powyższymi elementami – również z umiejętnością wysłuchania i zrozumienia argumentów czy motywów zachowań innych ludzi. Zwykle przyjęcie tych wskazówek pomaga wyzbyć się strachu i niepewności, które najczęściej są przyczynami nietolerancji. Kiedy pewnego rodzaju odmienność (bez względu na jej rodzaj) przestanie budzić obawy, wówczas dużo łatwiej jest otworzyć się na nowe rzeczy. Jednym z najtrudniejszych rodzajów tolerancji jest wyzbycie się rasizmu oraz tolerancja dla mniejszości seksualnych, a także tolerancja polityczna i światopoglądowa. Zwykle w przypadku dwóch pierwszych rodzajów tolerancji ludzie nie mają problemu z akceptowaniem tych odmienności do momentu kiedy jedna z nich nie pojawi się w ich życiu i będą mieli z nią bezpośrednią styczność. Każdy początkowo odczuwa pewien dyskomfort, który często pojawia się w odpowiedzi na lęk związany z nieznajomością nowych zachowań. Jeśli w porę nie zostaną one zahamowane przeradzają się one w coraz większe obawy, które jedynie dystansują do odmienności i sprawiają, że jesteśmy jeszcze bardziej zamknięci na poznanie nowego dla siebie środowiska. Ważne jest zatem, aby przede wszystkim przekonać się do „normalności” ludzi, którzy czy to wyglądają inaczej niż my lub też przyjęli inny sposób na życie. W chwili kiedy oswoimy się ze świadomością, że nie tylko nasze metody są właściwe i poprawne dużo łatwiej będzie zaakceptować inne zachowania.